Universitat de ValènciaUVesports Logo del portal

El Servei d’Esports reobri les activitats: només aquelles que permeta la normativa

 • 26 de febrer de 2021
Image de la noticia

Resolució de 25 de febrer de la Consellera de Sanitat.

El Servei d’Esports de la Universitat de València reobri les activitats, encara que només aquelles que permeta la normativa. Les activitats esportives estan limitades per la Resolució de 25 de febrer de la Consellera de Sanitat.

Totes les activitats esportives que es podran fer sempre s’han de desenvolupar en espais oberts de les instal·lacions esportives de la Universitat de València, espais oberts d'instal·lacions externes o a l'aire lliure.

Així, les activitats que es podran fer són les següents:

 • Pràctica i classes de tennis i pàdel: esport practicat individualment o per parelles.
 • Practica de voleibol de platja (practicat per parelles - màxim 4 persones).
 • Classes de golf (individual o en grups de 4 persones com a màxim – instal·lacions obertes externes).
 • Classes de surf (individual a l'aire lliure).
 • Classes de windsurf (individual a l’aire lliure).
 • Classes de vela.
 • Altres classes o activitats, en la modalitat individual o per parella, en grups no superiors a 4 persones.
 • Entrenaments dels esports del Campionat Autonòmic Universitari. Encara que de moment no estan autoritzades les competicions, es permeten els entrenaments sempre que es complisquen les condicions que estableix la resolució: si és possible, grups estables, evitant els contactes amb altres grups d'entrenament, promovent dinàmiques esportives individuals, etc.

Queda limitada la llibertat de circulació de les persones en horari nocturn entre les 22.00 i les 06.00 hores a tot el territori de la Comunitat Valenciana, per la qual cosa totes les activitats esportives (classes, pràctica dels esports autoritzats, entrenaments autoritzats) han d’acabar, com a molt tard, a les 21.30 hores.

Es permet:

 1. Activitat física i esportiva de caràcter general
 • A l’aire lliure i en instal·lacions esportives obertes, sense contacte físic i en les modalitats individuals i les que es practiquen per parelles.
 • Lliurement o dirigida per professionals, l’activitat es pot realitzar en grups màxims de 4 persones, sense contacte físic i amb manteniment de la distància de seguretat.
 • No és obligatori, amb caràcter general, l'ús de màscara (llevat que no es puga mantenir la distància de seguretat).
 1. Entrenaments de l'esport federat i dels Campionats d'Esport Universitari (CAEU)
 • Es poden reiniciar els entrenaments esportius, sempre en espais oberts.
 • En grups estables, sempre evitant el contacte amb altres grups d'entrenament.
 • Si és possible, només dinàmiques individuals, sense contacte físic, i sempre garantint el màxim temps possible la distància de seguretat.
 • Prohibició de públic.
 • Els entrenaments de competicions autoritzades es poden desenvolupar en espais tancats.
 1. Competicions
 • Només estan autoritzades les competicions autonòmiques federatives que donen accés o classifiquen per a campionats d'àmbit estatal i les professionals de pilota valenciana.
 • Els i les esportistes que hagen d'accedir a les instal·lacions tancades, per competir o entrenar, han de disposar d'un certificat de la federació corresponent que acredite la participació de la persona esportista en alguna de les competicions expressament autoritzades per aquesta resolució i els respectius entrenaments.
 1. Instal·lacions esportives
 • Neteja i desinfecció periòdica de les instal·lacions, com a mínim dues vegades per dia.
 • Neteja i desinfecció del material utilitzat per les persones esportistes en acabar cada torn d'entrenament i a la finalització de la jornada.
 • No es permet l'ús de vestuaris i de dutxes, amb l'excepció de les competicions autoritzades i els seus entrenaments.

Aquesta Resolució té vigència des de les 00.00 hores del dilluns 1 de març fins a les 23.59 hores del diumenge 14 de març.