Universitat de ValènciaUVesports Logo del portal

Tancament d’instal·lacions i suspensió d’activitats

 • 20 de gener de 2021
Image de la noticia

Mesures excepcionals i addicionals en l’àmbit de la Comunitat Valenciana a conseqüència de l’agreujament de la situació de crisi sanitària ocasionada per la covid-19.

Anunciem el tancament d’instal·lacions i la suspensió de les activitats ofertes pel Servei d’Esports de la Universitat de València, d’acord amb la Resolució de 19 de gener de 2021, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual s’estableixen mesures excepcionals i addicionals en l’àmbit  de la Comunitat Valenciana a conseqüència de l’agreujament de la situació  de crisi sanitària ocasionada per la covid-19. [2021/530]. Aquesta resolució té efectes per un període de catorze dies naturals a comptar de les 00.00 hores del dia 21 de gener de 2021.

Mesures en esports, activitat física i instal·lacions esportives

a) Es pot practicar activitat física i esportiva a l’aire lliure i fora d’instal·lacions esportives, sense contacte físic i en les modalitats individuals i per parelles només en cas de convivents. El nombre màxim de persones que es poden  ajuntar per a la realització d’activitat física a l’aire lliure/modalitats individuals (senderisme, ciclisme, running o grups d’entrenament de modalitats individuals a l’aire lliure) és el que s'estableix per a la limitació de la permanència de grups de persones en espais públics i privats, segons el Decret de Presidència de la Generalitat.1

b) Se suspenen totes les competicions, activitats i esdeveniments esportius d’àmbit  autonòmic o inferior, organitzats per entitats públiques o privades, en totes les categories i modalitats esportives, incloent-hi els entrenaments.

c) Es procedeix al tancament de les instal·lacions i dels centres esportius, oberts o tancats, llevat dels que són necessaris per al desenvolupament de competicions internacionals o estatals d’esport professional i els entrenaments respectius, i els necessaris per al desenvolupament de competicions oficials federades d’àmbit  internacional o estatal i de caràcter no professional, i els entrenaments respectius. Sense perjudici de les excepcions incloses en el paràgraf anterior, no es pot realitzar activitat física en instal·lacions o centres esportius oberts o tancats, incloent-hi clubs, gimnasos, centres d’entrenament, complexos esportius, pavellons, pistes de birles, pistes per a curses, centres de pilates, ioga i semblants.

 

ES POT:

 • Practicar activitat física i esport a l’aire lliure
  • Les modalitats individuals o per parelles (només convivents)
  • Sense contacte
  • Nombre de persones: 6

 

 • Competicions internacionals/estatals i entrenaments respectius (*)
  • Esport professional
  • Esport no professional, oficials federades

 

NO ES POT (QUEDA TANCAT O SUSPÈS)

- Competicions, activitats i esdeveniments esportius d’àmbit autonòmic o inferior

- organitzats per entitats públiques o privades,

- en totes les categories i modalitats esportives, incloent-hi els entrenaments.

- Es tanquen totes les instal·lacions esportives i els centres esportius

 • oberts o tancats,
 • amb les excepcions esmentades(*),
 • incloent-hi clubs, gimnasos, centres d’entrenament,  complexos esportius, pavellons, pistes de birles, pistes per a curses, centres de pilates, ioga i semblants