Logo de la Universitat de València Logo Servei de Formació Permanent i Innovació Educativa (SFPIE) Logo del portal

Formació a la demanda

Una de les alternatives de formació ofertades des del Servei de Formació Permanent i Innovació Educativa (SFPIE) és la «formació a la demanda». Aquesta formació es centra en l’organització d’activitats a partir de les peticions específiques de formació que fa el professorat dels diversos campus, centres, departaments, instituts, etc. de la Universitat de València.

Tot tenint en compte les característiques d’aquesta formació, qualsevol PDI de la Universitat de València té l’opció de sol·licitar al SFPIE l’organització d’accions formatives del seu interès. Amb aquest procediment hom pretén adequar el procés de sol·licitud a les possibilitats pressupostàries i d’organització que té el SFPIE, per tal de racionalitzar:

  • La utilització dels espais.
  • L’ordenació horària de les accions formatives.
  • L’equilibri en l’atenció als diversos sol·licitants.

Amb aquesta opció, es pot sol·licitar l'organització d'accions formatives no incloses en l'oferta ordinària però necessàries per al correcte desenvolupament de les seues funcions.

Normativa per a la formació a la demanda 

MOLT IMPORTANT:

A l'ENTREU la sol·licitud s'ha d'adreçar a:

Tipus d'Unitat: Serveis Universitaris i Serveis Centrals.

Òrgan al qual es dirigeix: Sevei de Formació i Innovació Educativa

Transacció desitjada: Gestions específiques de la Unitat

En el desplegable triar: “Formació Demanda 2023”

Ací es pot descarregar el full de sol·licitud en format Word, que s'haurà d'afegir al procés obert en Entreu per a fer formalment la sol·licitud.