Logo de la Universitat de València Logo Servei d'Informació i Dinamització Logo del portal

Sóc estudiant de grau, quan puc demanar l’ajuda per a la col·laboració en la investigació?

La convocatòria indica, en l’apartat de requisits, que cal estar matriculat en 2020-2021 en l’últim any de grau o primer de màster per a poder ser persona beneficiària de l’ajuda. 

He aprovat totes les assignatures matriculades en el curs 2020-2021, he acabat el grau i ja puc fer el dipòsit del títol. Puc demanar aquesta ajuda?

Sí, perquè el requisit de no estar en possessió o en disposició de fer el dipòsit d’un títol fa referència a altres titulacions distintes de la titulació des de la qual sol·licites aquesta ajuda.

La convocatòria diu que l’estudiantat de primer curs de màster pot ser beneficiari d’aquestes ajudes. Si el meu màster és de només un any, puc sol·licitar-la?

Sí, sempre que estigues matriculat del curs complet i per primera vegada.

Si estic fent un màster i tinc una beca d’investigació, puc sol·licitar aquesta ajuda?

No. Aquesta ajuda és incompatible amb les beques i ajudes predoctorals de convocatòries de R+D+I i amb les beques de col·laboració en departaments del curs 2020-2021 del Ministeri d’Educació i Formació Professional.

El projecte de col·laboració que vull presentar implicaria una certa presencialitat en els espais de la Universitat. Puc demanar-la igualment?

Sí. Els departaments, instituts o ERI, segons el cas, faran una valoració de la viabilitat de la proposta que presentes en funció de les circumstàncies. Consulta el tutor o tutora del teu projecte.

M’han demanat documentació que faltava en la meua sol·licitud. Com la presente?

En ENTREU, accedeix a “El meu lloc personal”, tria el procediment de sol·licitud d’aquesta ajuda i utilitza l’opció “Annexar”. Si açò no fora possible per alguna raó, envia el document per correu electrònic a sedi_ajudes@uv.es.  

Com puc saber si m’han concedit l’ajuda?

Rebràs una notificació electrònica que t’informarà de la resolució de concessió. També pots accedir a la informació en el web del Sedi i en el tauler d’anuncis oficial de la Universitat.

M’he quedat en llista d’espera i tinc una nota mitjana d’expedient superior a la d’altres sol·licitants que han obtingut l’ajuda. Com és possible?

Segons els criteris de valoració establerts en la convocatòria, els projectes que compten amb el vistiplau del departament, institut o ERI que corresponga, s’ordenen per nota mitjana d’expedient. Tot seguit, s’assigna una ajuda a la primera sol·licitud de cada departament/institut/ERI, sense repetir-ne cap. En el teu cas, deu haver-hi un altra persona amb major qualificació mitjana d’expedient que ha sol·licitat el mateix departament/institut/ERI que tu.

M’han concedit l’ajuda. Quin termini tinc per a realitzar les 225 hores de col·laboració en el departament/institut/ERI?

Des de la data d’acceptació de l’ajuda concedida i fins el 30 de novembre de 2021. 

Quin és el termini per a presentar l’acceptació?

Cinc dies hàbils des de l’endemà de la publicació de la resolució de concessió definitiva.

En quin moment es rep la quantia de l’ajuda?

Quan el Sedi reba del departament, institut o ERI on ha tingut lloc la col·laboració la certificació de la realització de les accions previstes i de l’acompliment de les 225 hores de dedicació.

Tinc concedida l’ajuda, però m’ha sorgit un imprevist i no podré iniciar la col·laboració. Què he de fer?

Has de renunciar a l’ajuda concedida. Emplena el document d’acceptació i assenyala la casella de renúncia. 

Com he de justificar que he realitzat la col·laboració i complert la dedicació prevista?

Ho farà el departament/institut/ERI, mitjançant un certificat segons el model facilitat pel Sedi.

Quin termini té el departament/institut/ERI per a enviar al Sedi la certificació que justifica la realització de les 225 hores de col·laboració?

Un mes, des de l’acabament de la col·laboració.

M’interessa demanar l’ajuda per a la col·laboració en  la investigació, però tinc dubtes respecte dels requisits acadèmics. On puc informar-me?

Al Sedi, mitjançant un correu electrònic a sedi_ajudes@uv.es.