Logo de la Universitat de València Logo Servei d'Informació i Dinamització Logo del portal

Les borses de viatge destinades a estudiants i estudiantes de la Universitat de València per a la realització d'activitats formatives tenen per objectiu facilitar la mobilitat de l'estudiantat i la participació en activitats de caràcter complementari a la seua formació acadèmica.

Les activitats objecte d'aquestes ajudes han d'estar relacionades amb l'àrea d’estudi de l'estudiant i poden tenir format de jornades, cursos, congressos, cursos d'estiu, reunions o altres iniciatives de caràcter acadèmic.

 

Convocatòria 2020-2021


Persones destinatàries

Estudiantat matriculat en centres propis de la Universitat de València en estudis conduents a l'obtenció de títols oficials de grau i màster.

Termini de sol·licitud

Aquesta convocatòria oberta té dues resolucions. Els terminis de presentació de sol·licituds són els següents:

 • Per a la primera fase de resolució, per a activitats realitzades entre el 21 de juny de 2020 fins al 31 de maig de 2021. El termini de presentació de sol·licituds és del 13 de maig al 10 de juny de 2021, ambdós inclosos.
 • Per a la segona fase de resolució, per a activitats realitzades entre l’1 de juny i el 31 d’agost de 2021. El termini de presentació de sol·licituds és de l’1 de juny al 10 de setembre de 2021, ambdós inclosos.

Dotació econòmica

En funció de la destinació s’assignen entre 30 i 285 euros, als quals cal afegir 25 euros per dia de durada de l'activitat (fins a un màxim de 31 dies).  

Requisits de les activitats 

Per tal d'optar a les borses de viatge, les activitats per a les quals se sol·licita l'ajuda han de complir els requisits següents: 

 • Desenvolupar-se de manera puntual entre el 21 de juny de 2020 i el 31 de maig de 2021, per al primer període de sol·licitud, o entre l’1 de juny de 2021 i el 31 d’agost de 2021, per al segon.
 • Realitzar-se ininterrompudament i tenir una durada no superior a 31 dies. 
 • Haver finalitzat en el moment de formalitzar la sol·licitud.
 • Tenir un contingut i un objectiu acadèmics i formatius vinculats als estudis que la persona sol·licitant estiga realitzant a la Universitat de València.
 • ​Desenvolupar-se fora de la comarca de residència o de la comarca on estiga situat el campus on cursa els estudis universitaris.Fases del procediment i documentació

1.- Publicació de les bases

2.- Sol·licitud de l'ajuda

 • Accés al formulari de sol·licitud en la Seu electrònica UV.
 • Programa de l'activitat i certificat d'assistència (amb especificació de les dates i llocs de l'activitat).
 • Informe acadèmic que acredite el caràcter formatiu de l'activitat (aquesta activitat no pot tindre caràcter obligatori per al pla docent d'una assignatura o mòdul de la titulació que s'està cursant).
 • Factures i tiquets justificatius de les despeses d'allotjament, transport (només d'anada i tornada a la localitat on es realitza l'activitat) i pagament de la inscripció o matrícula en l'activitat objecte de l'ajuda.
 • Document de titularitat del compte bancari.

3.- ConcessióHi tens dubtes?

Recomanem llegir totes les bases de la resolució de la convocatòria. A més, en cas que necessites fer-nos alguna consulta, pots escriure'ns a borsesviatge@uv.es