Logo de la Universitat de València Logo Servei d'Informació i Dinamització Logo del portal

L’objecte d’aquesta convocatòria és concedir ajudes econòmiques destinades a facilitar la mobilitat de l’estudiantat de la Universitat de València per a participar en activitats de caràcter complementari a la seua formació, com ara jornades, cursos, cursos d’estiu, congressos, reunions o altres activitats de caràcter acadèmic relacionades amb la seua àrea d’estudi


Persones destinatàries

Estudiantat matriculat en centres propis de la Universitat de València en estudis oficials de grau i de màster. 


Termini de sol·licitud

Aquesta convocatòria oberta té dues resolucions. Els terminis de presentació de sol·licituds són els següents:

 • Primera fase: per a activitats realitzades entre l’1 de setembre de 2022 i el 28 de febrer de 2023. El termini de presentació de sol·licituds s’obri el 30 de maig i s’acaba el 8 de juny de 2023, inclusivament.
 • Segona fase: per a activitats realitzades entre l’1 de març i el 31 d’agost de 2023. El termini de presentació de sol·licituds és des del 4 de juliol fins al 14 de setembre de 2023, inclusivament.


Dotació econòmica

En funció de la destinació s’assignen entre 30 i 285 euros, als quals cal afegir 25 euros per cada dia de durada de l'activitat (fins a un màxim de 21 dies).  


Requisits de les activitats 

Les borses de viatge es demanen per a activitats ja realitzades que complisquen els requisits següents:

 • Realitzar-se ininterrompudament. 
 • Haver finalitzat en el moment de formalitzar la sol·licitud.
 • Tenir un contingut i un objectiu acadèmics i formatius vinculats als estudis que la persona sol·licitant curse a la Universitat de València.
 • ​Desenvolupar-se fora de la comarca de residència i de la comarca on estiga situat el campus dels estudis universitaris.


Fases del procediment i documentació

1.- Publicació de les bases

2.- Sol·licitud de l'ajuda

 • Accés al formulari de sol·licitud en la Seu Electrònica de la UV.
 • Programa de l’activitat i certificat d’assistència emès per l’entitat organitzadora de l’activitat (amb especificació de les dates i lloc de l’activitat).
 • Informe acadèmic que acredite el caràcter formatiu de l'activitat (aquesta activitat no pot tindre caràcter obligatori per al pla docent d'una assignatura o mòdul de la titulació que s'està cursant).
 • Factures i tiquets justificatius de les despeses d'allotjament, transport (només d'anada i tornada a la localitat on es realitza l'activitat) i pagament de la inscripció o matrícula en l'activitat objecte de l'ajuda.
 • Document de titularitat del compte bancari.

3.- Concessió i pagament de l'ajuda


Hi tens dubtes?

Recomanem llegir les bases de la resolució de la convocatòria. A més a més, en cas que necessites fer-nos alguna consulta, pots escriure'ns a borsesviatge@uv.es