Logo de la Universitat de València Logo Servei d'Informació i Dinamització Logo del portal

Les borses de viatge destinades a estudiants i estudiantes de la Universitat de València per a la realització d'activitats formatives tenen per objectiu facilitar la mobilitat de l'estudiantat i la participació en activitats de caràcter complementari a la seua formació acadèmica.

Les activitats objecte d'aquestes ajudes han d'estar relacionades amb l'àrea d’estudi de l'estudiant i poden tenir format de jornades, cursos, congressos, cursos d'estiu, reunions o altres iniciatives de caràcter acadèmic.

Persones destinatàries

Estudiantat matriculat en centres propis de la Universitat de València en estudis conduents a l'obtenció de títols oficials, excepte el títol de doctor o doctora.

Termini de sol·licitud

Del 6 d'agost al 16 de setembre de 2020.

Dotació econòmica

En funció de la destinació s’assignen entre 30 i 285 euros, als quals cal afegir 22 euros per dia de durada de l'activitat (fins a un màxim de 31 dies).  

Requisits de les activitats 

Per tal d'optar a les borses de viatge, les activitats per a les quals se sol·licita l'ajuda han de complir els requisits següents: 

  • Desenvolupar-se de manera puntual entre el 22 de setembre de 2019 i el 15 de març de 2020.
  • Realitzar-se ininterrompudament i tenir una durada no superior a 31 dies. 
  • Haver finalitzat en el moment de formalitzar la sol·licitud.
  • Tenir un contingut i un objectiu acadèmics i formatius vinculats als estudis que la persona sol·licitant estiga realitzant a la Universitat de València.
  • ​Desenvolupar-se fora de la comarca de residència o de la comarca on estiga situat el campus on cursa els estudis universitaris.

Fases del procediment i documentació

1.- Publicació de les bases

2.- Sol·licitud de l'ajuda

  • Accés al formulari de sol·licitud Entreu.
  • Programa de l'activitat i certificat d'assistència (amb especificació de les dates i llocs de l'activitat).
  • Informe acadèmic que acredite el caràcter formatiu de l'activitat (aquesta activitat no pot tindre caràcter obligatori per al pla docent d'una assignatura o mòdul de la titulació que s'està cursant).
  • Factures i tiquets justificatius de les despeses d'allotjament, transport (només d'anada i tornada a la localitat on es realitza l'activitat) i pagament de la inscripció o matrícula en l'activitat objecte de l'ajuda.
  • Document de titularitat del compte bancari.

3.- Concessió


Tens dubtes?

Recomanem llegir totes les bases de la resolució de la convocatòria. A més, en cas que necessites fer-nos alguna consulta, pots escriure'ns a sedi_ajudes@uv.es