Logo de la Universitat de València Logo Servei d'Informació i Dinamització Logo del portal

L'objectiu del voluntariat en UVdiscapacitat és donar suport i acompanyar l’estudiantat amb discapacitat perquè s’integre a la vida universitària i tinga un accés satisfactori als recursos docents i a les estructures acadèmiques. Les accions en les quals col·labora l’estudiantat voluntari són l’adaptació de material a formats accessibles i la presa d’apunts.

La participació en aquest voluntariat implica 25 hores de formació i el compromís de participació en les accions que desenvolupe el Voluntariat UV de suport a l’estudiantat amb discapacitat amb una dedicació de 37,5 hores al llarg del curs 2020/2021.

El Sedi dona suport a aquesta iniciativa de voluntariat i també organitza la formació bàsica i específica necessària per a la incorporació de l’estudiantat en les propostes de participació.

 

A) FORMACIÓ

Dates: del 30 d’octubre al 14 de novembre de 2020.

Modalitat: curs en línia, mitjançant Aula Virtual, de 25 h de duració. Es combinen sessions síncrones amb el professorat i tasques per a realitzar i lliurar autònomament. Les sessions síncrones a les quals les persones participants han de connectar-se necessàriament són els dies següents: 

 • 30 d’octubre, de 16 a 20 h 
 • 31 d’octubre, de 10 a 13.30 h 
 • 6 de novembre, de 16 a 20
 • 7 de novembre, de 10 a 14.20 h
 • 13 de novembre, de 16 a 20 h 
 • 14 de novembre, de 10 a 14 h 

Programa

 • Bloc comú: Formació bàsica sobre voluntariat (8 hores).
 1. Diagnòstic de la pobresa i l’exclusió
 2. Agenda 2030 i Universitat
 3. Voluntariat i responsabilitat social
 • Bloc específic (17 hores).
 1. Introducció a la discapacitat/diversitat i necessitats de recolzament educatiu.
 2. Discapacitat auditiva: característiques de persones amb sordera (productes de suport, introducció a la llengua de signes, pautes bàsiques de comunicació, etc.).
 3. Discapacitat visual: característiques de persones amb discapacitat visual (productes de recolzament, introducció al Braille, acompanyament, gos guia, etc.).
 4. Discapacitat motriu: característiques de persones amb discapacitat motriu (productes de recolzament, accessibilitat universal, etc.)
 5. Malaltia mental: característiques de persones amb malaltia mental (mites, recomanacions, etc.)
 6. Discapacitat orgànica: característiques de persones amb discapacitat orgànica (tipus, mesures de recolzament, etc.)
 7. Necessitats específiques de recolzament educatiu: Dislexia, TDAH, Asperger, etc.
 8. Subtitulat de vídeos per a persones amb sordera (pràctica).
 9. Adaptació de material per a persones invidents (pràctica).

Professorat

 • Maria Celeste Asensi Borràs, directora UVdiscapacitat (Fundació General de la UV).
 • Maria José Espinaco Salvador, tècnica especialista en suport UVdiscapacitat.
 • Restituto Vañó Monllor, tècnic especialista en Accesibilitat Universal UVdiscapacitat.

Horari 

 

B) PARTICIPACIÓ EN EL VOLUNTARIAT UV DE SUPORT A L’ESTUDIANTAT AMB DISCAPACITAT

La dedicació de l’estudiantat voluntari es centrarà, durant el curs 2020-21, en tasques d'adaptació de material acadèmic per a facilitar l’accés als recursos docents. Per les especials circumstàncies d’aquest curs, les accions del voluntariat es podran fer de manera telemàtica i amb horaris flexibles.

 

RECONEIXEMENT ACADÈMIC

L’estudiantat de grau que hi participe pot obtenir el reconeixement de 2,5 crèdits ECTS per participar en aquest programa, sempre que es verifique l’aprofitament de la formació i la dedicació de 37,5 h a les accions de voluntariat acordades.

 

Accés a la inscripció en Voluntariat UV