Logo de la Universitat de València Logo Servei d'Informació i Dinamització Logo del portal

L’objectiu del voluntariat en UVdiscapacitat és donar suport i acompanyar l’estudiantat amb discapacitat perquè s’integre en la vida universitària i tinga un accés satisfactori als recursos docents i a les estructures acadèmiques. Les accions en què col·labora l’estudiantat voluntari són l’adaptació de material a formats accessibles i la presa d’apunts.

S’ofereix la possibilitat de participar en alguna de les modalitats següents: 

 • Voluntariat d’adaptació de material: adequar els materials d’estudi a les necessitats de les persones amb discapacitat.
 • Voluntariat d’acompanyament: facilitar l’accés de l’estudiantat amb discapacitat als recursos acadèmics i de participació de la UV.
 • Voluntariat de suport a l’estudi: suport per a facilitar la comprensió i atenció acadèmica de les assignatures.     
 • Voluntariat en tasques de sensibilització: participació en campanyes de sensibilització adreçades a tota la comunitat universitària. 
 • Voluntariat i experiències en entitats especialitzades externes: conèixer i participar en  activitats organitzades per Asprona, Associació Bona Gent, Asociación de Espina Bífida, ASPANION, Asociación de Asperger o Asociación Cotlas.

El Sedi (Servei d’Informació i Dinamització) dona suport a aquesta iniciativa de voluntariat i organitza la formació bàsica i específica necessària per a la incorporació de l’estudiantat en les seues propostes de participació. 

Una vegada finalitzada la formació, es pot sol·licitar la incorporació en alguna de les modalitats previstes. La unitat responsable del Voluntariat UV de suport a l’estudiantat amb discapacitat admetrà les sol·licituds de participació en funció de les places disponibles i de l’adequació del perfil de la persona sol·licitant a les característiques de cada proposta. 

 

Curs 2022-2023 
 

A) FORMACIÓ  


Dates: del 4 al 26 de novembre de 2022. Consulteu el calendari ací [PDF].


Modalitat: presencial, amb 25 h de durada.


Places: 50.


Programa

 • Bloc comú: Formació bàsica sobre voluntariat (5 hores).  
 1. Per què el voluntariat? Dades, realitats i dinamismes socials que generen l’oportunitat i la conveniència de l’acció voluntària. Estratègies de comprensió de l’entorn i d’identificació d’opcions d’actuació.
 2. Què és el voluntariat? Què és i què no és voluntariat. Principals riscos en la definició i pràctica de l’acció voluntària. Eines i estratègies per a una acció voluntària centrada en la promoció. 
 3. Ser voluntari, ser voluntària. Processos personals i col·lectius que permeten passar del coneixement d’una realitat a la implicació i a la corresponsabilitat en la seua transformació. 

 

 • Bloc específic (20 hores).  
 1. Introducció a la diversitat.
 2. Introducció a la discapacitat auditiva.
 3. Discapacitat auditiva i pràctica.
 4. Necessitats específiques de suport educatiu (NESE).
 5. Discapacitat motora, orgànica i mental i pràctica.
 6. Discapacitat visual i pràctica.
 7. Adaptació de materials. 

 

Professorat

 •  Raquel Rodrigo, tècnica especialista en suport UVdiscapacitat.
 • Restituto Vañó Monllor, tècnic especialista en accessibilitat universal UVdiscapacitat.
 • Raquel Borrell Puchades, tècnica UVdiscapacitat.
 • María José Espinaco Salvador, tècnica UVdiscapacitat.

 

B) PARTICIPACIÓ EN EL VOLUNTARIAT UV DE SUPORT A L’ESTUDIANTAT AMB DISCAPACITAT 

Les persones que hagen completat la formació amb la qualificació d’apte/a rebran a partir del 2 de desembre de 2022 un correu electrònic que els donarà l’opció de sol·licitar participar en alguna de les propostes del Voluntariat UV de suport a l’estudiantat amb discapacitat:  

Hi ha la possibilitat de completar la dedicació prevista en aquest voluntariat combinant més d’una modalitat.

L’estudiantat de grau que hi participe pot obtenir el reconeixement d’1 crèdit ECTS per la formació i d’1,5 crèdits ECTS per participar en aquest programa, sempre que es verifique la dedicació prevista en cada proposta.

 

 

VULL INSCRIURE’M EN VOLUNTARIAT UV!