Logo de la Universitat de València Logo Servei d'informàtica [SIUV] Logo del portal

Aquest servei unifica totes les peticions de suport TIC que fan els usuaris i usuàries de la Universitat de València respecte del Servei d'Informàtica. Hi ha tants tipus d'entrades de peticions com sol·licituds que atèn el Servei (Incidències Microinformàtica, sol·licitud de compte de correu, sol·licitud de pàgina web, sol·licitud de programari llicenciat per la Universitat, sol·licitud de número IP per a màquines de la Universitat, sol·licitud d'instal·lació de programari nou en aules d'informàtica, sol·licitud d'espai en disc, problemes amb el correu electrònic, problemes amb la pàgina web, problemes amb la instal·lació de paquets llicenciats, sol·licitud de dades d'explotació, i Aplicacions de Gestió Universitària) i més que s'aniran obrint a mesura que cresquen les necessitats.

Ubicat en l'enllaç http://solicitudes.uv.es, es un servei que funciona de forma continuada les 24 hores i que ofereix plena interacció amb les persones usuàries.

Des del 20 de novembre fins al 22 de decembre, ha tingut lloc l'Enquesta anual de satisfacció del suport TIC d'Atenció a les persones usuàries per part del Servei d'Informatica. En primer lloc, agrair la col·laboració, a totes les persones usuàries, que han contribuït a donar la seua valuosa opinió.

Enguany, el grau de participació, ha estat del 71%. En segon lloc, constatar que el servei prestat, té una valoració molt positiva ja que el 88% de les enquestes estan “Satisfets” o “Molt Satisfets”. També indicar que, gràcies als comentaris anotats, podem incorporar millores en les edicions següents de l'enquesta.

El detall dels gràfics i també la comparativa amb anys anteriors estan disponibles en els següents enllaços: