Logo de la Universitat de València Logo Servei d'informàtica [SIUV] Logo del portal

Aquest servei unifica totes les peticions de suport TIC que fan els usuaris i usuàries de la Universitat de València respecte del Servei d'Informàtica. Hi ha tants tipus d'entrades de peticions com sol·licituds que atèn el Servei (Incidències Microinformàtica, sol·licitud de compte de correu, sol·licitud de pàgina web, sol·licitud de programari llicenciat per la Universitat, sol·licitud de número IP per a màquines de la Universitat, sol·licitud d'instal·lació de programari nou en aules d'informàtica, sol·licitud d'espai en disc, problemes amb el correu electrònic, problemes amb la pàgina web, problemes amb la instal·lació de paquets llicenciats, sol·licitud de dades d'explotació, i Aplicacions de Gestió Universitària) i més que s'aniran obrint a mesura que cresquen les necessitats.

Ubicat en l'enllaç https://solicitudes.uv.es, es un servei que funciona de forma continuada les 24 hores i que ofereix plena interacció amb les persones usuàries.