University of Valencia logo Logo Faculty of Teaching Logo del portal

Deadlines Practicum course 2019-2020

 

   - Calendari d'Elecció i Realització de Pràctiques

   - Calendari Pràctiques Escolars I

   - Calendari Pràctiques Escolars II

   - Calendari Pràctiques Escolars III

   - Calendari Pràctiques Escolars segona menció

   - Calendari Pràctiques Escolars III (1r quadrimestre) i TFG a març

   - Avançament convocatoria TFG (Finalització d'estudis novembre 2019)

   - Calendari Avançament del Treball Fi de Grau al mes de març de 2020

   - Calendari Treball Fi de Grau 

 - Termini extraordinari de matrícula del Treball Fi de Grau: del 10 al 21 de febrer de 2020; la matrícula es realitzarà de forma presencial en la secretaria de la Facultat de Magisteri

  

REDUCCIONS I/O MODIFICACIONS DEL PERÍODE DE REALITZACIÓ DE PRÀCTIQUES

 

  • Exempció parcial de les pràctiques

Es podrà reduir la estada en els centres de pràctiques acreditant experiència laboral, d'acord amb els requisits establerts en el Model de Sol·licitud

Termini de presentació de sol·licituds: del 16 al 20 de setembre de 2019, ambdós inclosos

Lloc de presentació de les sol·licituds: de forma presencial en el registre de la Facultat de Magisteri

 

  • Realització de pràctiques en període no ordinari

Es podrà modificar el període d'estada en els centres de pràctiques quan es donen determinades situacions contemplades en el Model de Sol·licitud

Es podrà realitzar les Pràctiques II en el segon quadrimestre quan es donen determinades situacions contemplades en el Model de Sol·licitud

Termini de presentació de sol·licituds: del 9 al 13 de setembre de 2019, ambdós inclosos. Els terminis de presentació de sol·licituds per causes sobrevingudes els podeu consultar en els calendaris de pràctiques I, II i III

Lloc de presentació de les sol·licituds: de forma presencial en el registre de la Facultat de Magisteri o enviant la sol·licitud emplenada, signada i escanejada per email a practicumagisteri@uv.es

 

  • Avançament de les Pràctiques de quart (Pràctiques III) al primer quadrimestre i el TFG al mes de març

Ho podran sol·licitar aquelles i aquells alumnes que SOLAMENT els queden per a finalitzar les assignatures TFG i Pràctiques III

Serà condició imprescindible per a poder sol·licitar aquest avançament haver acreditat el compliment dels requisits lingüístics necessaris per a finalitzar el grau abans del 4 de setembre de 2019

Termini de presentació de Sol·licituds del 15 al 19 de juliol de 2019 

Lloc de presentació de les sol·licituds: de forma presencial en el registre de la Facultat de Magisteri o enviant la sol·licitud emplenada, signada i escanejada per email a practicumagisteri@uv.es

 

NOTA: Aquesta sol·licitud NO és per a les i els alumnes als qui només els quede per superar el TFG. Aquest alumnat té la possibilitat de sol·licitar, a través de l'ENTREU, avançar el lliurament al mes de novembre. Consulteu Avançament convocatòria Treball Fi de Grau al mes de novembre de 2019 per conèixer les dates de l'avançament.

 

Si teniu qualsevol dubte contacteu amb practicumagisteri@uv.es

Si no podeu obrir el formulari (o sol·licitud) aci teniu un tutorial que us pot ajudar.