University of Valencia logo Logo Degree in Political Sciences and Administration Logo del portal

MEMBRES ELECTES:

NOM

CONDICIÓ

DEP./ASSOCIACIÓ

Añon Roig, Maria Jose

PDI AVP

Filosofia del Dret, Moral i Política

Aviñó Hernández, Carlos

ESTUDIANT

UNIÓ D’ESTUDIANTS VALENCIANS

Azcárraga Monzonís, Carmen

PDI AVP

Dret Internacional "Adolfo Miaja de la Muela"

Belando Garin, Beatriz

PDI AVP

Dret Administratiu i Processal

Belenguer Blasco, Patricia

PAS

Secretaría

Bosch Cholbi, Jose Luis

PDI AVP

Dret Financer i Història del Dret

Camarasa Castelló, Javier

ESTUDIANT

UNIÓ D’ESTUDIANTS VALENCIANS

Cervello Donderis, Maria Vicenta

PDI AVP

Dret Penal

Contreras González, María Amparo

ESTUDIANT

GUAI

Correcher Mira, Jorge

PDI SVP

Dret Penal

Crespo Agudo, Belén

ESTUDIANT

UNIÓ D’ESTUDIANTS VALENCIANS

Cuenca Laguna, Cristina

ESTUDIANT

CREA

Del Valle Calzada, Estrella

PIF

Institut de Drets Humans

Esbert Torres, Enrique

PAS

Dret Administratiu i Processal

Estruch Estruch, Jesus

PDI AVP

Dret Civil

Fabré Dominguez, Carlos

ESTUDIANT

SAÓ

Fernández Alonso, Andrés

ESTUDIANT

CREA

Fernandez Tarancon, Jose Manuel

PAS

Filosofia del Dret, Moral i Política

Ferrando Villalba, Maria Lourdes

PDI AVP

Dret Mercantil "Manuel Broseta Pont"

Ferrer Balaguer, Jorge Ramon

PAS

Secretaria

García Prats, Francisco Alfredo

PDI AVP

Dret Financer i Historia del Dret

Garcia Ruiz, Carmen Yolanda

PDI AVP

Dret Romà i Eclesiàstic de l'Estat

Gimeno Fernández, Claudia

PIF

Dret Administratiu i Processal

Giner Albiach, María

ESTUDIANT

UNITAT ESTUDIANTIL (BEA-ACC-SEPC)

Gómez Asensi, Alejandro

ESTUDIANT

UNIÓ D’ESTUDIANTS VALENCIANS

Gómez Gavilá, Andrea

ESTUDIANT

CREA

Gonzalez Castilla, Francisco

PDI AVP

Dret Mercantil "Manuel Broseta Pont"

Gonzalez Cussac, Jose Luis

PDI AVP

Dret Penal

Guardiola Garcia, Javier

PDI AVP

Dret Penal

Guillen Catalan, Raquel

PDI AVP

Dret Civil

Guillén Pardo,  Antonio

ESTUDIANT

UNITAT ESTUDIANTIL (BEA-ACC-SEPC)

Jimenez Fortea, Francisco Javier

PDI AVP

Dret Administratiu i Processal

Landete Casas, Jose

PDI AVP

Dret Romà i Eclesiàstic de l'Estat

León Alapont, José

PDI SVP

Dret Penal

Llácer Serra, Francisco

ESTUDIANT

CREA

Lloria Garcia,  Paz

PDI AVP

Dret Penal

López Terrada, Eva

PDI AVP

Dret del Treball i de la Seguretat Social

Marco Cascales, Paula

ESTUDIANT

UNITAT ESTUDIANTIL (BEA-ACC-SEPC)

Marimon Dura, Rafael

PDI AVP

Dret Mercantil "Manuel Broseta Pont"

Marti Miravalls, Jaime

PDI AVP

Dret Mercantil "Manuel Broseta Pont"

Mas Badia, Maria Dolores

PDI AVP

Dret Civil

Mestre i Mestre, Ruth M.

PDI AVP

Filosofia del Dret i Politica

Nieto Martínez, Elsa Mª

ESTUDIANT

CREA

Olavarria Iglesia, Jesus

PDI AVP

Dret Mercantil "Manuel Broseta Pont"

Oliver Durá, Juan Antonio

ESTUDIANT

CREA

Palao Gil, Francisco J.

PDI AVP

Dret Financer i Història del Dret

Palao Moreno, Guillermo

PDI AVP

Dret Internacional "Adolfo Miaja de la Muela"

Pedrosa López, José Carlos

PDI SVP

Dret Financer i Historia del Dret

Piqueras García, Oscar

ESTUDIANT

UNITAT ESTUDIANTIL (BEA-ACC-FEU)

Puchol Codina, Juan

PAS

Secretaria

Quinza Redondo, Jacinto Pablo

PDI SVP

Dret Internacional "Adolfo Miaja de la Muela"

Serra Cristobal, Rosario Inmaculada

PDI AVP

Dret Constitucional, Ciència Política i de l'Administració

Serra Rodriguez, Maria Adela

PDI AVP

Dret Civil

Sigüenza Bosch, Verónica

ESTUDIANT

UNIÓ D’ESTUDIANTS VALENCIANS

Solanes Corella, Angeles

PDI AVP

Filosofia del Dret, Moral i Política

Solaz Estelles, Joaquin

PAS

Secretaria

Vañó Vaño, Mª José

PDI AVP

Dret Mercantil "Manuel Broseta Pont"

Verdejo Cortés, Javier

ESTUDIANT

UNIÓ D’ESTUDIANTS VALENCIANS

Verdera Server, Rafael Antonio

PDI AVP

Dret Civil

Viana Ballester, Clara

PDI AVP

Dret Penal

Actualitzat a data 12 de gener de 2021

 

 

A més. segons l'article 36.2 dels Estatuts de la Universitat de València, aprovats per Decret 45/2013,  de  28  de  març,  del  Consell,  que   modifiquen  els  Estatuts  de  la  Universitat  de  València Estudi General, aprovats pel Decret 128/2004 assisteixen a la junta, amb veu i sense vot, tret que hi tinguen la condició de representants: 


a) Els vicedegans i les vicedeganes o els subdirectors i les subdirectores.
b) El secretari o la secretària del centre, que també ho serà de la junta.
c) Els directors i les directores dels departaments adscrits al centre.
d) Els directors i les directores de les seccions departamentals adscrites al centre.
e) Els  directors  i  les  directores  dels  departaments  que,  sense  estar  adscrits  al  centre  ni  constituir  seccions  departamentals, tinguen assignada una docència elevada en l’esmentat centre.
f) Els presidents i les presidentes de les comissions acadèmiques de títol.
g) L’administrador o l’administradora.
h) Un  estudiant  o  una  estudianta  de  cadascuna  de les  titulacions  que  no  hi  compten  amb  cap  estudiant  electe,  designat per l’assemblea de representants del centre.