Logo de la Universitat de València Logo Unitat de Gestió Campus de Blasco Ibáñez Logo del portal

L'aula consta de 42 places, calefacció, possibilitat d'enfosquir l'aula, ordinador de taula a l'aula, connexió a internet mitjançant wifi, pantalla de projecció elèctrica o manual, projector LCD, vídeo VHS, reproductor DVD, projector de transparències portàtil (sol·licitar en corsergeria).

L'aula consta de 164 places, calefacció, possibilitat d'enfosquir l'aula, ordinador de taula a l'aula, connexió a internet mitjançant cable i wifi, pantalla de projecció elèctrica o manual, projector LCD, vídeo VHS, reproductor DVD, megafonia, projector de transparències portàtil (sol·licitar en consergeria).
L'aula consta de 163 places, calefacció, possibilitat d'enfosquir l'aula, ordinador de taula a l'aula, connexió a internet mitjançant cable i wifi, pantalla de projecció elèctrica o manual, projector LCD, vídeo VHS, reproductor DVD, megafonia, projector de transparències.

L'aula consta de 42 places, calefacció, possibilitat d'enfosquir l'aula, ordinador de taula a l'aula, connexió a internet mitjançant cable i wifi, pantalla de projecció elèctrica o manual, projector LCD, vídeo VHS, reproductor DVD, projector de transparències portàtil (sol·licitar en consergeria).

L'aula consta de 144 places, climatització, possibilitat d'enfosquir l'aula, ordinador de taula a l'aula, connexió a internet mitjançant cable i wifi, pantalla de projecció elèctrica o manual, projector LCD, vídeo VHS, reproductor DVD, megafonia, projector de transparències.
L'aula consta de 135 places, climatització, possibilitat d'enfosquir l'aula, ordinador de taula a l'aula, connexió a internet mitjançant cable i wifi, pantalla de projecció elèctrica o manual, projector LCD, vídeo VHS, reproductor DVD, megafonia, projector de transparències.
L'aula consta de 144 places, climatització, possibilitat d'enfosquir l'aula, ordinador de taula a l'aula, connexió a internet mediante cable i wifi, pantalla de projecció elèctrica o manual, projector LCD, vídeo VHS, reprodcutor DVD, megafonia, projector de transparències.
L'aula consta de 54 places, climatització, possibilitat d'enfosquir l'aula, ordinador de taula a l'aula, connexió a internet mitjançant cable i wifi, pantalla de projecció elèctrica o manual, projector LCD, vídeo VHS, reproductor DVD, projector de transparències.
L'aula consta de 144 places, climatització, possibilitat d'enfosquir l'aula, ordinador de taula a l'aula, connexió a internet mitjançant cable i wifi, projector LCD, vídeo VHS, reproductor DVD, megafonia, projector de transparències.
L'aula consta de 135 places, climatizació, possibilitat d'enfosquir l'aula, ordinador de taula a l'aula, connexió a internet mitjançant cable i wifi, projector LCD, vídeo VHS, reproductor DVD, megafonia, projector de transparències
L'aula consta de 144 places, climatització, possibilitat d'enfosquir l'aula, ordinador de taula a l'aula, connexió a internet mitjançant cable i wifi, pantalla de projecció elèctrica o manual, projector LCD, vídeo VHS, reproductor DVD, megafonia, projector de transparències.
L'aula consta de 54 places, climatització, possibilitat d'enfosquir l'aula, ordinador de taula a l'aula, connexió a internet mitjançant cable i wifi, pantalla de projecció elèctrica o manual, projector LCD, vídeo VHS, reproductor DVD, projector de transparències.