Logo de la Universitat de València Logo Unitat de Gestió Campus de Blasco Ibáñez Logo del portal

ERI Lectura

L'ERI de Lectura és una estructura de recerca creada en la Universitat de València per a promoure la investigació en lectura i difondre els resultats d'investigació dels grups que la componen.

Està formada per investigadors de reconegut prestigi internacional de les universitats de València, Salamanca, Oviedo, País Basc, Saragossa i Barcelona.

L'ERI de Lectura ha desenvolupat productes tecnològics per a investigar, avaluar i millorar la competència lectora.

Combina investigació de laboratori amb instrumental sofisticat d'anàlisi de processos lectors i investigació aplicada en situacions habituals de lectura.

Les línias d'investigación destacades són les següentes:

  • Processos de lectura en idiomes alfabètics i no-alfabètics.
  • Lectura en personas amb discapacitats.
  • Dislèxia
  • Neuropsicologia de la lectura
  • Lectura en entorns tecnològics
  • Promoció de la lectura des del web 2.0
  • Ensenyament de la competència lectora
  • Literatura, lectura i escriptura

L'ERI promou un Màster Oficial Interuniversitari en Lectura i Comprensió en les universitats de Salamanca i Vaència orientat a:

  • Millorar la competència professional de docents, editors de material educatiu i promotors de lectura 
  • Formar investigadors en els aspectes bàsics i aplicats de la lectura

L' ERI col·labora amb institucions i organismes dedicats a promoure la lectura com la Fundació Germán Sánchez Ruipérez.