University of Valencia logo Logo Blasco Ibáñez Campus Management Unit Logo del portal

ERI Lectura

L'ERI de Lectura és una estructura de recerca creada en la Universitat de València per a promoure la investigació en lectura i difondre els resultats d'investigació dels grups que la componen.

Està formada per investigadors de reconegut prestigi internacional de les universitats de València, Salamanca, Oviedo, País Basc, Saragossa i Barcelona.

L'ERI de Lectura ha desenvolupat productes tecnològics per a investigar, avaluar i millorar la competència lectora.

Combina investigació de laboratori amb instrumental sofisticat d'anàlisi de processos lectors i investigació aplicada en situacions habituals de lectura.

Les línias d'investigación destacades són les següentes:

  • Processos de lectura en idiomes alfabètics i no-alfabètics.
  • Lectura en personas amb discapacitats.
  • Dislèxia
  • Neuropsicologia de la lectura
  • Lectura en entorns tecnològics
  • Promoció de la lectura des del web 2.0
  • Ensenyament de la competència lectora
  • Literatura, lectura i escriptura

L'ERI promou un Màster Oficial Interuniversitari en Lectura i Comprensió en les universitats de Salamanca i Vaència orientat a:

  • Millorar la competència professional de docents, editors de material educatiu i promotors de lectura 
  • Formar investigadors en els aspectes bàsics i aplicats de la lectura

L' ERI col·labora amb institucions i organismes dedicats a promoure la lectura com la Fundació Germán Sánchez Ruipérez.