Logo de la Universitat de València Logo Unitat de Gestió Campus de Blasco Ibáñez Logo del portal

Unitat de Gestió Campus de Blasco Ibáñez

Les unitats de campus, i en particular la de Blasco Ibáñez, es crea a principis de l'any 1997, amb la finalitat de coordinar els Centres i Serveis que integraven el campus, així com per poder descentralitzar gran part de la gestió econòmica tant de els Centres i Serveis com d'aquells edificis que no pertanyien a cap d'ells.

L'article 46 dels recents Estatuts de la Universitat de València (Estudi General), aprovats per Decret 128/2004 de 30 de juliol del Consell de la Generalitat, formalitza i esmenta la coordinació entre els centres docents de cada campus, el reglament que la regularà, la mesa de campus i la seva composició, així com les matèries objecte de coordinació.

L'apartat 46.3 d'aquest article diu que "En cada campus hi haurà una unitat de gestió".

El dia 10 de setembre de 1998 es va convocar la mesa de degans i directors del campus de Blasco Ibáñez i es va triar el primer degà coordinador de campus.

Des de la seva creació i en l'actualitat estem treballant per facilitar al campus aspectes relacionats amb la gestió econòmica, l'assignació d'espais comuns, la coordinació entre els diferents centres i l'atenció que la resta de serveis de la Universitat demanda, assumint dia a dia noves competències que justifiquen i donen entitat pròpia a la Unitat.