Logo de la Universitat de València Logo Unitat de Gestió Campus de Blasco Ibáñez Logo del portal

Les Cartes de Serveis constitueixen l’instrument a través del qual cada unitat de la Universitat de València informa a la comunitat universitària i a la societat en general sobre els serveis que té encomanats, les condicions en què es presten, els drets dels usuaris i les usuàries en relació a aquests serveis i els compromisos de qualitat que s’assumeixen en la seua prestació.

Amb aquesta Carta de Serveis, la Unitat de Gestió de Campus de Blasco Ibáñez informa a les persones usuàries sobre els principals serveis que ofereix i els compromisos assumits, tenint en compte les seues expectatives.

La Carta és, per tant, un instrument intern de millora de la qualitat del servei, que reforça l’orientació als usuaris i la ciutadania en general.