Logo de la Universitat de València Logo Unitat de Gestió Campus de Blasco Ibáñez Logo del portal

La Mesa de campus de Blasco Ibáñez està formada pels degans dels diferents centres, els administradors dels mateixos, les directores de les biblioteques i la cap d'unitat de campus. Està presidida per un degà/degana coordinador/ra triat pels membres de la Mesa; actualment és la degana de la Facultat de Filosofia i CC.EE., Dª. Elena Cantarino Suñer.

La relació de centres que integren la mesa de campus de Blasco Ibáñez és la següent: