Logo de la Universitat de València Logo Unitat de Gestió Campus de Blasco Ibáñez Logo del portal

Assegurançes subscrites per la Universitat de València

  • Contratades amb la companyia asseguradora "Caser Seguros".
  • Per a veure les condicions  i les cobertures de les diferents assegurançes subscrites per la Universitat de València, consulta la pàgina web de Gerència.
  • Únicament tindran cobertura els béns que es troben en les dependències de la Universitat encara en el cas de què, temporalment, estiguen desplaçats per a la seua reparació o manteniment.