University of Valencia logo Logo Inter-university Institute López Piñero Logo del portal

NOTICIA 58 de 100. NOVA ENTRADA DE “SABERS EN ACCIÓ”: "De la generació espontània al canvi climàtic” de José Ramón Bertomeu Sánchez (IILP-UV)

  • December 2nd, 2022
matraces cuello cisne

Segon volum de “sabers en acció”: https://sabersenaccio.iec.cat/

Categoria " Controvèrsies

Controvèrsies que circulen dins i fora del món acadèmic.

En els anys trenta del segle XX, el metge-historiador Ludwik Fleck (1896-1961) va definir una mena de “gradient” de la controvèrsia en la literatura científica. Segons Fleck, els debats són intensos entre especialistes que treballen en territoris més avançats de la investigació. En aquest “nucli dur” és habitual trobar sabers en disputa que, generalment, apareixen en forma de controvèrsies especialitzades en revistes acadèmiques i sessions d’institucions científiques, moltes vegades amb un llenguatge esotèric i solament comprensible per a les persones formades en la disciplina corresponent. A causa de les qüestions tècniques tractades, aquest tipus de controvèrsia té poques possibilitats d’eixir fora del cercle tancat d’especialistes. A mesura que es perd especialització, els sabers científics es presenten de forma més apodíctica i categòrica, sense deixar marge a interpretacions alternatives, les quals solament són esmentades per tal d’assenyalar errors o teories oblidades del passat. D’aquesta manera, sempre segons la interpretació de Fleck, gairebé no podem trobar controvèrsies en els manuals de ciències i, molt menys, en gran part de la literatura de divulgació, on la ciència apareix generalment com un saber consolidat i indiscutible. Aquest procés d’emmascarament del debat, que es produeix a les obres didàctiques i divulgatives, explica la visió de la ciència com un conjunt de sabers consensuats.

Per a continuar llegint:

https://sabersenaccio.iec.cat/de-la-generacio-espontania-al-canvi-climatic/