University of Valencia logo Logo Inter-university Institute López Piñero Logo del portal

TÒXICS: passat i present. Pensar històricament un món tòxic, de José Ramón Bertomeu Sánchez (Barcelona: Icaria, 2021)

  • April 22nd, 2021
TÒXICS: passat i present. Pensar històricament un món tòxic

Els productes tòxics són alhora entitats materials i polítiques. No podem entendre els seus efectes  al marge de les societats que els creen, consumeixen i toleren, ni tampoc sense tenir en compte la desigual distribució de riscos i beneficis que generen. Mitjançant diversos episodis, productes i personatges, aquest llibre revisa la producció de sabers i ignoràncies al voltant dels tòxics durant els dos últims segles. Fem servir les més recents investigacions històriques que mobilitzen nocions com "agnotologia", "epidemiologia popular", "zones de sacrifici", "mercaders del dubte", "barreres de la perícia" i "objectes socio-tecnològics", amb l'objectiu de fugir dels marcs de discussió habituals, tant els procedents del cientisme tecnocràtic com del relativisme postmodern. Amb aquest temes i ferramentes analítiques, es discuteixen, amb perspectiva històrica, els canviants règims de govern de la contaminació industrial, la salut laboral, la qualitat d'aliments i els danys ambientals. També són analitzades les respostes de les víctimes i les seves formes d'estabilitzar sabers, cures i accions col·lectives per tal de resistir a les violències lentes, els desequilibris epistèmics i les injustícies ambientals del món tòxic.

José Ramón Bertomeu Sánchez és catedràtic d’història de la ciència en la Universitat de València, director del Institut Interuniversitari López Piñero i coordinador del projecte de recerca “Tóxicos Invisibles en la España del siglo XX”.

Més detalls: https://toxics.blogs.uv.es/