Logo de la Universitat de València Logo Càtedra DAM Gestió integral i recuperació de recursos de l'aigua residual Logo del portal

Dos estudis sobre la valorització anaeròbia de la biomassa algal, guanyadors de la II Edició dels Premis de la Càtedra DAM

  • 6 de desembre de 2019
Image de la noticia
Entrega premi millor tesi doctoral

En la modalitat de Tesi Doctoral, el guardó ha recaigut en Silvia Greses Huerta, la investigació de la qual ha sigut dirigida per Aurora Seco i Daniel Aguado.

Per part seua, Miguel Alejandro Pérez Tortolo s'ha alçat amb el premi en la categoria de Treball Final de Màster.

El Comité de Valoració de la II Edició dels Premis de la Cátedra DAM al millor Treball Acadèmic en el “àmbit de la gestió integral i recuperació de recursos de l'aigua residual”, ha acordat atorgar el premi “María Francisca García Usach” a millor tesi doctoral a Silvia Greses, pel seu treball: “Degradació anaeròbia de microalgues procedents del tractament de l'efluent d'un reactor anaerobi de membranes submergides”.

L'estudi, que ha sigut dirigit pels investigadors del grup CALAGUA, Aurora Seco i Daniel Aguado, analitza la degradació anaeròbia de la biomassa algal produïda en l'efluent d'un tractament anaerobi d'aigua residual urbana, amb la finalitat de maximitzar la seua valorització energètica en forma de biogàs. Per a això, es van dur a terme dues estratègies basades a incrementar la biodegradabilitat de les microalgues mitjançant un pretractament enzimàtic i potenciant l'activitat hidrolítica dels microorganismes anaerobis mitjançant processos de membrana.

“La investigació demostra que la producció de biogàs a partir de la digestió anaeròbia de microalgues pot maximitzar-se sense la necessitat d'aplicar costosos pretractaments, donant lloc a una de les majors biodegradabilitats de biomassa algal reportada fins al moment”, afirma la Dra. Greses Huerta.

Per part seua, el Comité de Valoració ha concedit el premi en la categoria de Treball Final de Màster a l'estudiant Miguel Alejandro Pérez Tortolo, pel seu projecte titulat “Estudi del procés de filtració en un bioreactor anaerobi de membranes (AnMBR) per a la codigestió d'algues i fang primari”, i que ha sigut dirigit pels també investigadors del grup CALAGUA, Ángel Robles i Pau Sanchis.

La investigació analitza, a escala de laboratori, el procés de filtració dels llots generats durant la *codigestión d'algues i fang primari en un *AnMBR, funcionant en rang *mesofílico de temperatura i en règim estacionari. Paral·lelament, s'estableixen les condicions operacionals més propícies del sistema per a dur a terme aquest procés.

“Els resultats obtinguts van demostrar que, sota les condicions analitzades, el contingut de sòlids totals va resultar ser el paràmetre de major influència sobre el procés de filtració. Quant als assajos de filtrabilitat, es va poder comprovar que per a fangs de propietats viscoses i de molt baixa capacitat de filtració, com l'estudiat, l'assaig TTF dona millors indicis de la seua filtrabilidad que la resta de les metodologies utilitzades”, explica Miguel Alejandro Pérez.

Imatges: