Logo de la Universitat de València Logo Càtedra d'Empresa Familiar Logo del portal

Llista de publicacions

Resultats de la cerca20 resultats

 • Imatge representativa de la publicació

  Nota d'investigació 05/2015: Rentabilitat del capital i creiximent al mercat de la empresa familiar vs no familiar: anàlisi empíric al sector turístic espanyol

  Camisón Zornoza, César; Forés Julián, Beatriz; Puig Denia, Alba

  (2015). Informes

  Rentabilitat del capital i creiximent al mercat de la empresa familiar vs no familiar: anàlisi empíric al sector turístic espanyol. Càtedra de Empresa Familiar, Universitat de València. Num.5. Octubre 2015

  Aquest treball analitza l'acompliment de l'empresa turística, com a mesura de la seua fortalesa competitiva, a partir dels seus resultats economicfinancers, comparant el perfil de l'empresa familiar davant la no familiar. Aquest estudi es justifica per l'important paper que juga el sector turístic en l'economia espanyola i les seves perspectives de creixement a nivell mundial, així com per les seves característiques estructurals en part derivades pel notable pes d'empreses de propietat familiar. Els resultats económicfinancieros han estat mesurats d'acord amb la rendibilitat del capital de l'empresa, el seu creixement de les vendes i quota de mercat, la seva eficiència productiva i la seva...

  Aquest treball analitza l'acompliment de l'empresa turística, com a mesura de la seua fortalesa competitiva, a partir dels seus resultats economicfinancers, comparant el perfil de l'empresa familiar davant la no familiar. Aquest estudi es justifica per l'important paper que juga el sector turístic en l'economia espanyola i les seves perspectives de creixement a nivell mundial, així com per les seves característiques estructurals en part derivades pel notable pes d'empreses de propietat familiar. Els resultats económicfinancieros han estat mesurats d'acord amb la rendibilitat del capital de l'empresa, el seu creixement de les vendes i quota de mercat, la seva eficiència productiva i la seva solvència financera. Els indicadors objectius de resultats procedeixen de la pròpia empresa o de dues fonts secundàries: SABI i INFORMA D & B. Elanálisis de la competitivitat expost es completa amb altres indicadors basats en l'autoavaluació per la direcció en relació a la competència, capturats a través d'un estudi primari que compta amb una mostra de 1.019 empreses.

  Llegir més Ocultar

  Depòsit legal: V-2766-2015 

  ISBN: 978-84-370-9862-3
 • Imatge representativa de la publicació

  Quadern de treball 4/2015. Quatre casos i un funeral

  Gandía, David

  (2015). Recurs electrònic

  Quadern de treball 4. Quatre casos i un funeral.

 • Imatge representativa de la publicació

  Nota d'investigació 04/2015: El desenvolupament de capacitats directives de l'empresa familiar.

  Mañes Font, Jordi

  (2015). Article

  El desenvolupament de capacitats directives de l'empresa familiar. Cátedra de Empresa Familiar de la Universitat de València. Num.4, mayo 2015

  Identificar com afecta l'estructura de govern de l'empresa familiar a les capacitats directives és fonamental en la investigació sobre direcció estratègica. Aquest treball, utilitzant l'enfocament basat en recursos i capacitats i la teoria d'agència, tracta de trobar elements rellevants en el seu desenvolupament i mostra com aquestos es veuen afectats per la planificació successòria així com per la separació entre propietat i control. Usant dades primàries de 541 empreses familiars del sector turístic, els nostres resultats reforcen el paper de la formació del màxim responsable de l'organització i de la seua planificació a nivell d'empresa en el desenvolupament de capacitats directives. A...

  Identificar com afecta l'estructura de govern de l'empresa familiar a les capacitats directives és fonamental en la investigació sobre direcció estratègica. Aquest treball, utilitzant l'enfocament basat en recursos i capacitats i la teoria d'agència, tracta de trobar elements rellevants en el seu desenvolupament i mostra com aquestos es veuen afectats per la planificació successòria així com per la separació entre propietat i control. Usant dades primàries de 541 empreses familiars del sector turístic, els nostres resultats reforcen el paper de la formació del màxim responsable de l'organització i de la seua planificació a nivell d'empresa en el desenvolupament de capacitats directives. A més de mostrar resultats sobre el rol de mediació de la planificació de la successió i de la discrecionalitat directiva.

  Llegir més Ocultar
  ISBN: 978-84-370-9670-4
 • Imatge representativa de la publicació

  Direcció, organització del govern i propietat de l'empresa familiar: una anàlisi econòmica-jurídica.

  Camisón, Cesar; Viciano, Javier

  (2015). Recurs electrònic

  Comprar.

 • Imatge representativa de la publicació

  Quadern de treball 3/2014. La planificacion de la sucesion en la propietat de l'empresa familiar

  Luisa Guardo, María

  (2014). Recurs electrònic

  Quadern de treball 3 la planificacion de la sucesion en la propietat de l'empresa familiar.

 • Imatge representativa de la publicació

  Nota de recerca 3/2014: Els sistemes de gestió de la qualitat com agent facilitador del procés de succesió a la empresa turística familiar

  Molins, Andrea

  (2014). Article

  Els sistemes de gestió de la qualitat com agent facilitador del procés de succesió a la empresa turística familiar. Càtedra de Empresa Familiar, Universitat de València. Num.3. Novembre 2014

  El procés de successió en l'empresa familiar és un dels moments decisius per a la continuïtat de l'empresa especialment en aquelles empreses de primera generació en què el fundador deixarà pas als seus hereus en la gestió de l'empresa. Amb el present estudi es pretenen estudiar aquelles Pràctiques d'Alt Rendiment, pròpies dels Sistemes de Gestió de la Qualitat, que poden fer que la probabilitat de l'èxit del procés de canvi generacional de l'empresa turística sigui més gran. El sector objecte d'estudi és el sector turístic espanyol, sector de rellevància en les últimes dècades per ser un dels que més contribueix a la economia del pais.

  Depòsit legal: V109-2015

  ISBN: 978-84-697-1277-1
 • Imatge representativa de la publicació

  Quadern de treball 2/2014 planificació de la sucesió plans de relleu en el lideratge

  Camisón Zornoza, César

  (2014). Recurs electrònic

  Quadern de treball 2 planificació de la sucesió plans de relleu en el lideratge.

 • Imatge representativa de la publicació

  Nota d'investigació 02/2014: La participació familiar incrementa el valor de les capacitats de gestió? Proves empíriques de l'empresa familiar en les pimes espanyoles.

  Camisón Zornoza, César

  (2014). Article

  La participació familiar incrementa el valor de les capacitats de gestió? Proves empíriques de l'empresa familiar en les pimes espanyoles. Cátedra de Empresa Familiar de la Universitat de València. Num.2, Octubre 2014

  La influència de l'amo de l'Empresa Familiar sobre el problema de rendiment de l'Empresa Familiar ha sigut objecte de recents investigacions. Menys és la quantitat d'investigacions dedicades a analitzar l'efecte de l'amo de l'empresa familiar en la capacitat de gestió de la mateixa. Este treball contribuïx a esta línia d'investigació analitzant una mostra de xicotetes i mitjanes empreses espanyoles. Este estudi contribuïx diferenciant la participació de la família en funció del paper organitzatiu i considerant totalment les capacitats de gestió. També es considera la complexitat de la família. Els resultats mostren que la participació familiar produïx un impacte negatiu sobre les capacitats...

  La influència de l'amo de l'Empresa Familiar sobre el problema de rendiment de l'Empresa Familiar ha sigut objecte de recents investigacions. Menys és la quantitat d'investigacions dedicades a analitzar l'efecte de l'amo de l'empresa familiar en la capacitat de gestió de la mateixa. Este treball contribuïx a esta línia d'investigació analitzant una mostra de xicotetes i mitjanes empreses espanyoles. Este estudi contribuïx diferenciant la participació de la família en funció del paper organitzatiu i considerant totalment les capacitats de gestió. També es considera la complexitat de la família. Els resultats mostren que la participació familiar produïx un impacte negatiu sobre les capacitats de gestió de l'empresa familiar. No obstant això, produïx un impacte positiu quan les funcions de gestió de la propietat es diferencien i es despleguen les estructures adequades de governança familiar. Cal destacar les següents dos conclusions: la complexitat de la família es mostra com extremadament perjudicial per a la capacitat de la gestió, i les estructures de govern de la família només augmenten la capacitat de la gestió quan encaixa amb el nivell de complexitat de la família, en qualsevol altre cas, una sobreestructura de governança familiar danya la capacitat de gestió.

  Llegir més Ocultar

  Depòsit legal: V108-2015

  ISBN: 978-84-697-1276-4
 • Imatge representativa de la publicació

  Nota d'investigació 01/2014: La competitivitat de la empresa familiar i els seus factors determinants: un model explicatiu

  Camisón Zornoza, César

  (2014). Article

  La competitividad de la empresa familiar y sus factores determinantes: un modelo explicativo. Càtedra de Empresa Familiar, Universitat de València. Num.1. Septembre 2014

  Aquest treball suposa una aportació a l'estat del problema dels orígens de les asimetries competitives i els resultats extraordinaris que descansa en la inclusió dins dels factors explicatius de l'efecte família. La seua principal contribució és la creació d'un model que proposa una visió encadenada que inclou tant la competitivitat expost (enfocament transversal), com els seus factors determinants en una cadena de causalitat multinivell (enfocament longitudinal) i que finalment condueixen a explicar l'èxit competitiu internacional de la signatura. Aquest marc explicatiu defensa la integració en un model additiu de les diferents fonts d'avantatges sobre la competència i de rendes...

  Aquest treball suposa una aportació a l'estat del problema dels orígens de les asimetries competitives i els resultats extraordinaris que descansa en la inclusió dins dels factors explicatius de l'efecte família. La seua principal contribució és la creació d'un model que proposa una visió encadenada que inclou tant la competitivitat expost (enfocament transversal), com els seus factors determinants en una cadena de causalitat multinivell (enfocament longitudinal) i que finalment condueixen a explicar l'èxit competitiu internacional de la signatura. Aquest marc explicatiu defensa la integració en un model additiu de les diferents fonts d'avantatges sobre la competència i de rendes econòmiques postulades per les diferents teories de l'empresa aplicant-les al cas de l'empresa familiar (EF). Recolzant-se en una teoria perfectament especificada, es raona primer la complementarietat dels efectes país, indústria, districte, estratègia i competències distintives. El model teòric també esclareix les forces que influeixen en l'acumulació d'avantatges competitius sostenibles, incidint especialment en l'efecte de l'estructura de propietat i control sobre l'acumulació d'actius intangibles. Aquest prisma ofereix un marc consistent per analitzar les fonts microeconòmiques de la competitivitat de l'EF indagant en les implicacions del control familiar en quatre problemes necessitats d'investigació: el signe de la relació entre el caràcter d'EF i la competitivitat de la signatura, els factors determinants de la variabilitat de la competitivitat entre EF i empreses no familiars (MAL en endavant), els avantatges i desavantatges competitius de cada forma organitzativa, i la dotació de recursos i capacitats que distingeix les EF de les MAL. Especialment, pel que fa al quart problema assenyalat, el treball justifica el perfil distintiu de la cartera de recursos i capacitats entre totes dues, predient la superior disposició de l'EF a la inversió en actius físics a conseqüència del seu major preferència per la integració vertical, així com el seu desavantatge en recursos financers i en actius intangibles, amb especial intensitat en capacitats directives. La conseqüència lògica de la menor dotació d'actius intangibles, unida al seu menor capacitat financera i major dependència del finançament extern, seria que l'EF és més dependent de les forces de l'entorn, ja que no tindrà els ressorts per diferenciar-se al mercat.

  Llegir més Ocultar

  Depósito legal: V110-2015

  ISBN: 978-84-697-1275-7
 • Imatge representativa de la publicació

  Quadern de treball 1/2014. El protocol familiar un enfocament pràctic per al seu desenvolupament

  Camisón, César; Ríos, Alejandro

  (2014). Recurs electrònic

  Quadern de treball 1 el protocol familiar un enfocament pràctic per al seu desenvolupament.