Alumni UVFundació GeneralUniversitat de València Logo del portal

 • A continuació, s'enumeren els tipus d'usuaris/as que podran formar part de la Comunitat AlumniUV i que haurà d'indicar-se en el procés d'inscripció.

  AlumniUV Bàsic
  AlumniUV Premium 

  La modalitat d'ALUMNI UV Basic és gratuïta i no disposa de carnet.
   

  A la modalitat d'ALUMNI UV Premium s'apliquen les següents quotes:


  Quota general:

  La quota general és de 42 euros

  La documentació a aportar a través de l'Espai AlumniUV és la següent:

  ·         Emplenar el formulari amb les dades personals
  ·         Pujar a l’Espai AlumniUV una còpia del DNI o document equivalent.
  ·         Pujar a l’Espai AlumniUV una foto en format jpeg (a color, fons blanc, de cara, de front i sense ulleres de sol o altre element com gorres, barrets, etc.) La grandària ha de ser menor de 500 Kb.
  ·         Si es paga la quota mitjançant transferència bancària, s'haurà de pujar a l’Espai AlumniUV el justificant corresponent.

   
  Quota persones recent titulades:  

  Es consideraran persones recent titulades l’estudiantat que haja finalitzat recentment estudis de Grau, Màsters Oficials de Postgrau de la Universitat de València i Programes propis de Postgrau d'Adeit. (Exemple: Si estem en 2020 es considerarien persones recent titulades les que tenen el títol amb data de 2019)

  La quota per als acabats de titular de la Universitat de València serà gratuïta durant un any. El segon any serà de 21 euros i el tercer any ja es demanarà la quota completa.

  No es podrà accedir a la quota de 21 euros si no s'ha gaudit un primer any de quota gratuïta.

  El diploma de Nau Gran no serà vàlid per a accedir a la quota gratuïta.

  La documentació a aportar a través de l'Espai AlumniUV és la següent:

  ·         Emplenar formulari amb les dades personals
  ·         Pujar a l’Espai AlumniUV una còpia del DNI o document equivalent.
  ·         Pujar a l’Espai AlumniUV una foto en format jpeg (a color, fons blanc, de cara, de front i sense ulleres de sol o altre element com gorres, barrets, etc.) La grandària ha de ser menor de 500 Kb.
  ·         Pujar a l’Espai AlumniUV documentació que demostre la condició d'acabat de Titular (títol o dipòsit del títol)

  Les persones recent titulades hauran de comprovar que no tenen cap carnet actiu a la Universitat de València. Si fóra així, l’hauran de donar de baixa a la secretaria de la facultat que corresponga.

   

  Quota reduïda:

   La quota reduïda AlumniUV  és de 32 euros.

  S'aplica als següents col·lectius:

  Persones igual o majors de 65 anys.
  Persones prejubilades o jubilades.
  Persones amb discapacitat igual o superior al 33%
  Persones en situació de desocupació.
  Persones que formen part d’una família nombrosa


  La documentació a aportar a través de l'Espai AlumniUV és la següent:

  ·         Emplenar formulari amb les dades personals
  ·         Pujar una còpia del DNI o document equivalent
  ·         Pujar una foto en format jpeg (a color, fons blanc, de cara, de front i sense ulleres de sol o altre element com gorres, barrets, etc.) La grandària ha de ser menor de 500 Kb.
  ·         Si es paga la quota mitjançant transferència bancària, s'haurà de pujar el justificant corresponent.

   

  A més de la documentació general, s'aportarà la següent documentació complementària a través de l'Espai AlumniUV:

  a) Les persones que tinguen actualment 65 anys o siguen majors d'aquesta edat pujaran al seu Espai AlumniUV el DNI o document equivalent (només farà falta que ho presenten una vegada).
  b) Les persones que estiguen prejubilades o jubilades, pujaran al seu Espai AlumniUV la documentació que ho demostre (només farà falta que ho presenten una vegada)
  c) Les persones en situació de desocupació pujaran al seu Espai AlumniUV el certificat de la situació laboral amb la data actualitzada.
  d) Les persones amb discapacitat pujaran el document que demostre que el seu grau de discapacitat és igual o superior a 33% (només farà falta que ho presenten una vegada).
  e) Les persones que formen part d’una família nombrosa pujarà el document que demostre la seua condició (només farà falta que ho presenten una vegada)

   

  El temps màxim per a aportar la documentació és el següent:

  Per a noves inscripcions: en el moment d'aportar la resta de documentació relacionada amb la inscripció.

  Per a membres en actiu: al llarg dels quinze dies després de l'avís de pagament.