Fundació GeneralUniversitat de ValènciaÀrea d'Activitats Musicals Logo del portal

1.- INFORMACIÓ GENERAL

1.1 INFORMACIÓ DE L’ESCOLA CORAL LA NAU DE LA UV

L’octubre del 2002 començà aquesta activitat formativa, dirigida especialment al públic infantil. L’Escola Coral La Nau, dirigida per Mònica Perales i Massana, va nàixer amb l’objectiu de donar cabuda a la formació musical infantil en el si de la Universitat, partint de la premissa que la cançó és l’element bàsic per a estructurar el bon ensenyament musical, és un excel·lent mitjà d’expressió voluntària i constitueix un element important de la formació humana. Tots els xiquets i xiquetes tenen capacitat per a cantar. Cantar és una activitat natural,  juntament amb el moviment i la paraula; per tant, el fet de cantar hauria d’esdevenir un fet quotidià i habitual. La cançó desenvolupa la percepció auditiva i les experiències emocionals, físiques i mentals, sempre que estiga ben dirigida. A més, el cant coral com a treball en equip, desperta el sentiment de solidaritat: escoltar, veure i viure des del conjunt.

Cal destacar que l’Escola té com un objectiu didàctic l’ús del valencià i la promoció de la música valenciana; el seu repertori inclou peces populars i d’autor, sempre per a veus blanques.

A partir de l’octubre del 2005 es van afegir als assaigs classes de lectura musical per als grups Garbí i Tramuntana, a càrrec de la professora Inmaculada Mirapeix, amb l’objectiu de millorar la qualitat pedagògica de l’Escola.

L’Escola assaja regularment al Col·legi Major Rector Peset, que ha estat el marc de la majoria dels seus concerts; encara que a més ha actuat a diversos llocs de la Universitat de València: Auditori Joan Plaça del Jardí Botànic, Capella de la Sapiència, Sala Charles Darwin del Campus de Burjassot. I també, ha portat el nom de la Universitat a  importants  auditoris de la Comunitat Valenciana com:  l’Auditori TAMA d’Aldaia, Teatre Romà de Sagunt, Palau de la Música de València, Palau de les Arts Reina Sofia, etc. 

Des del 2003 l’Escola Coral La Nau realitza una trobada al any  en col·laboració amb altres escoles corals (Escola Coral de la Unió Musical d’Almansa, Schola Cantorum d’Aldaia i  Cor Melisma de l’Escola de Música Camp de Morvedre) per a fer música junts i així poder abastar un repertori diferent al que habitualment poden realitzar en els seus cors. Aquesta experiència els ha portat a fer estrenes de diferents cantates: Les tres locomotores de Reimund Hess, Issunboshi i  La quimera del tiempo de Diego Alamar, El Patge Saguntí de Josep R. Gil-Tàrrega, Érase una vez en Almansa de Sonia Megías , L´origen dels núvols de Josep R. Gil-Tàrrega, Definitio de Juan Luis Martínez, L´ocell daurat de Frederic Mompou, entre d’altres.

En definitiva, tot un repte didàctic i musical ben consolidat que a més té un altre objectiu tan important o més que l’artístic: l’objectiu social de promocionar la  participació activa dins de la Universitat dels fills dels PAS i PDI  de la Universitat, així com des de col·lectius afins com Amics i Antics Alumnes. A més, les portes de la nostra Escola estan obertes al públic en general, la qual cosa ajuda sens dubte a difondre la imatge de la Universitat com a centre creador i promotor de la cultura.

 

1.2. INFORMACIÓ DEL TITULARS I GESTORS DEL SERVEI

En compliment de l’article 10 de la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSI), s’informa que l’entitat titular del servei és la Universitat de València i que la Fundació General de la Universitat de Valencià (FGUV) realitzarà gestions econòmic-administratives per al desenvolupament de l’activitat. A continuació s’amplia aquesta informació:

 

 • L’ACTIVITAT

L’Escola Coral la Nau de la Universitat de València (d’ara endavant la Escola Coral la Nau) és una agrupació coral integrada per xiquets i xiquetes, de finalitat formativa que desenvolupa mitjançant assaigs, concerts i trobades amb altres corals.

 • TITULAR DE L’ACTIVITAT

La UNIVERSITAT DE VALÈNCIA-ESTUDI GENERAL (d’ara endavant, la UNIVERSITAT DE VALÈNCIA) és la institució titular de l’Escola Coral la Nau de la UV.

Edifici del Rectorat

Av. Blasco Ibáñez, 13

46010 València

NIF Q4618001D

Telèfon: 963531071

Fax: 963531077

 

 • TITULAR DE LA PÀGINA WEB I LA GESTIÓ ADMINISTRATIVA

 

FUNDACIÓ GENERAL DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (d’ara endavant, FGUV) és la entitat titular de la pàgina web http://www.fundaciouv.es,  en què s’allotja el servei de preinscripció i inscripció de l’Escola Coral la Nau de la UV) i és l’ encarregada de gestionar-les a  través de l’Àrea d’Activitats Musicals

 • NIF: G-46980207
 • Domicili social: carrer Amadeu de Savoia núm. 4 (46010), València
 • Inscrita en el Registre de Fundacions de la Comunitat Valenciana 79 (V)
 • Correu electrònic: fguv@uv.es


Informació de contacte:


Àrea d’Activitats Musicals

Fundació General de la Universitat de València (FGUV)

C/ Amadeu de Savoia, 4-4a planta

46010 València

Tel. 96 398 31 96

Fax. 96 353 10 77

www.fundacio.es/aam/

correu electrònic: pam@uv.es

 

2.- FORMACIÓ DE L’ESCOLA CORAL LA NAU DE LA UV

2.1 OBJECTIUS

L’ús del valencià i la promoció de la música valenciana, el seu repertori inclou peces populars i d’autor, sempre per a veus blanques.

 

2.2 GRUPS

La nostra escola té tres grups d’alumnes distribuïts per edats:

 • COR MESTRAL Per a un grup com a màxim de vint alumnes, des dels 4 anys fins a 1r de primària.
 • COR GARBÍ Per a un grup com a màxim de trenta alumnes, des de 2n fins a 6è de primària.
 • COR TRAMUNTANA Per a un grup com a màxim de vint-i-cinc alumnes, a partir de l’ESO.

 

2.3 METODOLOGIA

Els tres grups realitzen un sessió formativa setmanal, a més de participar en concerts, estatges intensius i trobades amb altres cors infantils. En concret, amb caràcter setmanal d’octubre a juny realitzen les següents sessions:

 • El Cor Mestral una sessió d’assaig de 45 min.
 • El Cor Garbí una sessió d’assaig de  45 min i un altra sessió de 45 min de lectura musical.
 • El Cor Tramuntana una sessió setmanal d’assaig de  55 min i un altra sessió de 45 min de lectura musical.

 

2.4 QUOTA:

• Fills dels membres de la Universitat de València i membres del col·lectiu Alumni UV:

Cor Mestral, 60 € per trimestre

Cors Garbí i Tramuntana, 80 € per trimestre

• Públic en general:

Cor Mestral, 72 € per trimestre

Cors Garbí i Tramuntana, 92 € per trimestre

 

L’activitat que està programada perquè els alumnes hi assistisquen durant tot el curs, dura tres trimestres. Es girarà un rebut per la quota corresponent, a l ‘inici de cada trimestre (octubre-desembre 2022, gener-març i abril- juny de 2023).

 

2.5 REQUISITS PER ALS CANDIDATS/LES CANDIDATES:

Trobar-se en la franja d’edat que corresponga a cada grup.

 

2.6 SERVEIS OFERTS:

 • Formació pedagògica i musical especialitzada en cant coral.
 • Reconeixement acadèmic per als estudiants de la Universitat de València (2 crèdits ECTS) per l’assistència amb regularitat a un mínim del 80% de les activitats de l’Escola Coral la Nau de la UV del curs acadèmic 2022-2023 complet.

 

3.- PROCÈS D’INSCRIPCIO DE L’ESCOLA CORAL LA  NAU DE LA UV

3.1. PREINSCRIPCIÓ:

El procés de preinscripció del curs 2022-23 per als cors Mestral, Garbí i Tramuntana comença a partir del 30/05/22 i l’ordre de preinscripció serà per ordre d’arribada dels formularis. Per a preinscriure-s’hi, cal emplenar el formulari de preinscripció adjunt.

Formulari de preinscripció

En cap cas, l’enviament de la preinscripció suposarà la reserva definitiva de la plaça. En el cas que s'ocupen totes les places, s'obrirà una llista d'espera que es mantindrà vigent fins al dia 1 d'abril de 2023, per si hi haguera alguna baixa. Per a cursos pròxims, caldrà tornar a fer la preinscripció.

A partir de la recepció del formulari s’enviarà, per correu electrònic, a cadascuna de les persones sol·licitants la confirmació de la  plaça corresponent, junt amb les indicacions per a formalitzar la matrícula, o la comunicació d’haver quedat en llista d’espera, si és el cas.

El termini de preinscripció per al grup o per als grups en què queden places vacants estarà obert fins que s’ocupen totes les places.

 

3.2. INSCRIPCIÓ DE NOUS/NOVES I ANTICS O ANTIGUES ALUMNES:

Nous i noves alumnes

El procés de matrícula per a les places adjudicades, una vegada rebuda la comunicació per correu electrònic de l’adjudicació de la plaça, es durà a terme amb l’enviament del següent formulari:

https://forms.gle/kwmns2T7Bv3aCDUb6

Per a emplenar aquest formulari es necessita un compte de Gmail, si no es disposa de compte de Gmail es pot crear en el següent link  https://accounts.google.com/signup/v2/webcreateaccount

Si en qualsevol cas no és possible la creació d´un compte de Gmail, caldrà emplenar el següent formulari, que no permeteix l’enviament de documentació adjunta, i amb el que no es necessita tenir un compte de Gmail.

https://forms.gle/qm9yXFNakULDmCGv7

i enviar un mail a pam@uv.es  amb la documentació que cal aportar xifrada. Per a xifrar la documentació es pot consultar el següent link, on hi ha alguns exemples: https://www.redeszone.net/tutoriales/seguridad/encriptar-archivos-7zip-winrar/

En qualsevol cas la documentació que cal aportar és la següent:

 • Llibre de família o document que acredite la representació
 • Ordre de domiciliació de deute directe SEPA, que el personal de l´Àrea facilitarà a les persones sol·licitants, sols en el cas de que no disposen de compte de Gmail.
 • SIP del xiquet/a.
 • DNI del xiquet/a.
 • DNI del/la tutor/a legal
 • DNI del/de la titular del compte bancari

–En el cas de fills/filles de membres de la Universitat de València, i per tal de justificar-ne la vinculació a la comunitat universitària:

 

PDI/PAS:

 •  Carnet de PDI/PAS (o fotocòpia de l’última nòmina o certificat del servei de personal corresponent).

Estudiants de la Universitat de València:  Carnet d’estudiant.

Col·lectiu Alumni UV: Carnet acreditatiu de membre del col·lectiu Alumni UV.

Les places que no es confirmen amb la documentació requerida, dins del termini i normes corresponents, passaran automàticament a les persones de la llista d’espera. 

 

Antics i antigues alumnes de l’Escola Coral

En cas dels antics o antigues alumnes, únicament serà necessari emplenar el formulari del següent link per a la renovació de la plaça:

https://forms.gle/NaQAJEN2DidbHG2f7

En cas de canvi de la domiciliació bancària respecte al curs anterior, caldrà adjuntar el document SEPA que es troba a l’apartat Dades de la/del titular del compte bancari del formulari, emplenat i signat.

Una vegada rebut aquest formulari, es remetrà un correu electrònic amb la confirmació de la inscripció com a membre de l’any acadèmic en curs.

En cas que es produïsca la devolució del rebut trimestral, s’haurà de fer una transferència bancària per l’import d’aquest. Si no es procedeix a la transferència en un termini de màxim 7 dies després de la notificació, es perdrà la plaça.

D’altra banda, les alumnes que no hagen complit els requisits d’assistència no tindran dret a la convalidació dels crèdits establerts en el punt 2.6.

 

4. PLANIFICACIÓ DELS ASSAJOS:

Els assajos es fan al Col·legi Major Rector Peset (plaça del Forn de Sant Nicolau, 4. 46001 – València; www.uv.es/cmrpeset), cada dilluns, des del 3 d'octubre de 2022 fins al 12 de juny de 2023, excepte festius escolars, amb l’horari següent:

Hora

Activitat

Lloc

17:45-18:30

Assaig Cor Mestral

Saló d'Actes

17.45-18.30

Lectura Cor Garbí (I)

Sala de Seminaris

18:30-19:15

Assaig Cor Garbí

Saló d'Actes

18.30-19.15

Lectura Cor Tramuntana

Sala de Seminaris

19:15-20:00

Lectura Cor Garbí (II)

Sala de Seminaris

19:15-20:15

Assaig Cor Tramuntana

Saló d'Actes

 

CONDICIONS I EINES INFORMÀTIQUES PER A REALITZAR ACTIVITATS ON LINE EN CAS DE NECESSITAT

Per a la realització d’activitats on line de l’Escola Coral la Nau, es podran utilitzar les eines de Google Suite com són Aula virtual (Classroom), Hangouts, Google Drive i Google Forms.

Els usuaris i usuàries  necessiten un compte de Gmail per tal de poder accedir a questes eines.

L’Àrea d’Activitas Musicals facilitarà als/les cantaires un codi per a poder accedir a l’aula virtual de Google Classrom.

 

5. DESISTIMENT

D’acord amb el que estableix el Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei general per a la defensa dels consumidors i usuaris i altres lleis complementàries, i llevat de les excepcions legalment establertes, l’alumne té dret a desistir de la inscripció en el termini de 14 dies naturals, sense necessitat de justificació i sense cap penalització des de l’endemà de la confirmació de la inscripció.

Si l´usuari/a ja haguera assistit a una o diverses sessions, es retornarà  l´import total abonat descomptant la part proporcional del ja gaudit.

Per a exercir el dret de desistiment, la persona sol·licitant ha de notificar la seua decisió de desistir de la seua inscripció  mitjançant el següent formulari: https://forms.gle/gFzmB878mZgDzFZp7

 

6. DRETS D’IMATGE

Durant les activitats de L’Escola Coral la Nau de la UV es fan fotografies i/o enregistraments de la imatge dels  membres inscrits, per això en cas de consentir expressament en el formulari d’inscripció, la FGUV pot sense límit geogràfic i per temps indefinit fer ús, difusió i explotació de les imatges que siguen fotografiades i gravades en qualsevol suport paper o digital, en mitjans audiovisuals i/o multimèdia, incloent la publicació en els espais web o xarxes socials de la Universitat i/o de la FGUV, amb la finalitat de difondre i documentar les activitats de l’Escola Coral la Nau de la UV.

 

En tot cas, aquest consentiment es pot revocar en qualsevol moment, tenint efecte des del dia  que ho comunique expressament la persona interessada a la FGUV.

7. MESURES DE SEGURETAT I HIGIENE

S'haurà de complir amb les mesures en matèria de salut pública vigents de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública en l'àmbit de la Comunitat Valenciana a conseqüència de la situació ocasionada per la COVID19, així com les instruccions que establisca la Universitat de València.

 

8. PROTECCIÓ DE DADES

POLÍTICA DE PRIVADESA BÀSICA

RESPONSABLE

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA-ESTUDI GENERAL

ENCARREGAT

FUNDACIÓ GENERAL DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

FINALITAT

Finalitat 1: Gestió tècnica i producció de l´Escola Coral La Nau de la Universitat de València

Finalitat 2: enviament d´informació d´activitats de la FGUV que resulten d’interès.

LEGITIMACIÓ

Finalitat 1: Execució d´un contracte

Finalitat 2: Consentiment de la persona interessada.

DESTINATARIS

Es preveuen les següents comunicacions de dades: 

(I) A la directora de l’Escola  Coral la Nau de la UV: Mònica Perales i Massana.

(II) A la professora de Llenguatge Musical de l’Escola Coral: Inmaculada Mirapeix

(III) A l’entitat bancària Banc Santander per a la gestió dels pagaments que corresponguen.

(IV) A l’entitat asseguradora per a la gestió de les contingències previstes en l’assegurança.

(V) Les establides per obligació legal

TRANSFERÈNCIA INTERNACIONAL

Es preveu  la transferència internacional a WhatsApp Inc. per al Servicio de WhatsApp business en Activitats Musicals disponible per als membres de les agrupacions i Google Workspace.

DRETS

Els/les usuaris/es que proporcionen les seues dades personals tenen dret a sol·licitar-hi l’accés i a la seua rectificació o supressió, o la limitació del seu tractament, o a oposar-s’hi, així com el dret a la portabilitat de les dades. Les persones interessades poden exercir els seus drets mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a protdadesfguv@uv.es, o bé mitjançant un escrit acompanyat de còpia d’un document d’identitat i, si s’escau, documentació acreditativa de la sol·licitud, adreçat a:FUNDACIÓ GENERAL DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA, c/ d’Amadeu de Savoia, 4 (46010) València Assumpte: Escola Coral

POLÍTICA AMPLIADA

Per a més informació sobre la política de privadesa de de l’Escola Coral la Nau podeu accedir al següent enllaç.