Fundació GeneralUniversitat de ValènciaLa Nau Menuda Logo del portal

L'estructura de la Fundació General de la Universitat de València està basada en programes mitjançant els quals es desenvolupen els diferents projectes.

Compta amb el Patronat, que és l'òrgan de govern, administració i representació de la Fundació.

Les seues funcions fonamentals són, entre unes altres, l'establiment de les línies generals de funcionament, la selecció dels beneficiaris i l'aprovació dels plans d'actuació, els programes i els comptes anuals de l'Entitat.

Ple del Patronat

Fundació General de la Universitat de València

Patrons nats

 

Foto Nom i cognoms Adreça + info Biografia
MESTRE ESCRIVA, M VICENTA

MESTRE ESCRIVA, M VICENTA

PDI-Catedratic/a d'Universitat
Rector/a de la Universitat de Valencia
ALBA PAGAN, ESTER

ALBA PAGAN, ESTER

PDI-Titular d'Universitat
Vicerector/A
Vicerectorat de Cultura i Societat
OLMOS ORTEGA, ELENA

OLMOS ORTEGA, ELENA

PDI-Catedratic/a d'Universitat
Secretari/a General
Secretari/a General-Universitat de Valencia (E.G.)

(9638) 64081

m.elena.olmos@uv.es

Vocals nomenats pel Patronat a proposta del Consell de Govern de la Universitat de València

Foto Nom i cognoms Adreça + info Biografia
CRESPO GARCIA, RAFAEL

CRESPO GARCIA, RAFAEL

PDI-Titular d'Universitat

(9635) 43894

rafael.crespo@uv.es

GARCIA MARTINEZ, PASCUALA

GARCIA MARTINEZ, PASCUALA

PDI-Catedratic/a d'Universitat

Vicedegana d'Estudis i Ordenació Acadèmica de la Facultat de Física

(9635) 44717

pascuala.garcia@uv.es

Biografia
 

Pascuala García Martínez és Catedràtica d'Òptica en la Facultat de Física de la Universitat de València. Llicenciada en Física (1993) i doctora en Física (1998) per la Universitat de València. Té un fill.

Ha realitzat diverses estades de recerca en centres estrangers com: Geòrgia Tech Lorraine, Metz (França), Faculty of Electrical Engineering, Tel-*Aviv University (Israel) i Centri d’Optique, Photonique et Lasers, Universite Laval, Québec(Canadà).

El seu principal camp de recerca se centra en l'òptica i la fotònica, en concret en l'estudi dels moduladors espacials de llum, bàsicament en el caracteritzat i aplicació dels cristalls líquids a la difracció i polarització. En l'actualitat realitza la seva recerca en col·laboració amb el Grup de Tecnologies Òptiques i Optoelectròniques de la Universitat Miguel Hernández d'Elx.

Ha rebut l'esment honorífic de Sènior memberdel SPIE (International Society for optics and photonics fundada a Estats Units en 1955) en 2010 i Sènior member de l'OSA (OpticalSociety of America) en 2015. 

Profundament compromesa a defensar els drets de les dones investigadores, malgrat el poc temps disponible per les seves tasques investigadores i docents. Presidenta del Grup Especialitzat de “Dones en Física” de la prestigiosa Reial Societat Espanyola de Física des de 2011. Coordinadora del node de la Comunitat Valenciana de l'Associació de Dones Investigadores i Tecnòlogues (AMIT) des de 2005 fins a 2007, en l'actualitat és presidenta del Node AMIT-MuCVal. És la Representant de la Facultat de Física en la Comissió de Polítiques d'Igualtat de la UVEG (2010-actualitat). Directora de la Comissió d'Igualtat de la Facultat de Física (2010-actualitat). Membre de la Comissió Redactora de l'II Pla d'Igualtat de la Universitat de València representant al Campus de Ciències en 2013.

LOPEZ BENEDI, CARLOS JAVIER

LOPEZ BENEDI, CARLOS JAVIER

PAS-E.T.S. Gestio Cultural i Patrimoni
Director/a Col.legi Major

Universitat de València Col·legi Major Rector Peset Plaça Forn de Sant Nicolau, 4. 46001- València.

(9639) 66002

carles.x.lopez@uv.es

PADILLA CARMONA, CARLOS

PADILLA CARMONA, CARLOS

PDI-Titular d'Universitat
Vicerector/A
Vicerector d'Internacionalitzacio i Multilinguisme

Palacio de Cerveró Plaza Cisneros, 4 Valencia

83911

carles.padilla@uv.es

Biografia
 

Nascut a València (1964). Professor Titular de Filologia Llatina de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació. Llicenciat i Doctor en Filologia Clàssica.

Va començar la sea activitat docent com a Professor de Batxillerat, i en 1994 es va incorporar a la Universitat de València, on ha impartit des d’aleshores matèries, sempre en valencià, en diverses titulacions de grau i postgrau. Ha dirigit el màster en Investigació en Llengües i Literatures. Ha liderat projectes d’innovació educativa, entre els quals destaca el primer MOOC de la Universitat de València (Incipit). Té reconeguts cinc quinquennis docents.

Com a investigador ha participat en diferents projectes competitius. El seu treball se centra en la Lingüística Llatina i en la Tradició i Recepció de la Literatura Clàssica. Pertany al grup d’investigació GIRLC-UV (Grup d’Investigació en la Recepció de les Literatures Clàssiques). És autor de nombrosos articles en revistes indexades i diversos llibres i capítols de llibres. Ha format part del Consell de Redacció de les revistes Studia Philologica Valentina i Quaderns de Filologia i ha estat editor de diferents monografies i director de dos congressos científics. Té reconegut dos sexennis d’investigació.

Compromès amb la gestió, va ser director de l’Institut de Batxillerat de l’Eliana, membre del Consell Escolar i secretari de la Societat Espanyola d’Estudis Clàssics de València. Ha estat secretari del departament de Filologia Clàssica, secretari de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació i degà d’aquesta Facultat des de 2012 fina a 2018 i vicerector d'Internacionalització i Cooperació de la UV des d'abril de 2018 a març de 2022. Actualment vicerector d'Internacionalització i Multilingüisme. És membre del Claustre de la Universitat de València des de 2013 i de diferents comissions de la Universitat de València. També és membre del Consell d’Administració del Centre d’Idiomes i director dels Cursos Internacionals de la UV. Ha participat, en representació de la Universitat de València, en diferents fòrums internacionals: Xina, Alemanya, Regne Unit, Rússia i Estats Units.

PASTOR MONSALVEZ, JOSE MANUEL

PASTOR MONSALVEZ, JOSE MANUEL

PDI-Catedratic/a d'Universitat

(9638) 28778

jose.m.pastor@uv.es

SOLANES CORELLA, ANGELES

SOLANES CORELLA, ANGELES

PDI-Catedratic/a d'Universitat
Vicerector/A
Vicerector/a-Formacio, Permanent, Transformacio Docent i Ocupacio
Biografia
 

Catedràtica de Filosofia del Dret i Política. Professora del Departament de Filosofia del Dret i de Política i investigadora de l'Institut de Drets Humans (UV). 

És Vicerectora de Formació Permanent, Transformació Docente i Ocupació de la Universitat de València

Ha estat presidenta del Consell per a l'Eliminació de la Discriminació Racial o Ètnica (2018-2020 d'Igualtat), actualment és la presidenta del Fòrum per a la Integració Social dels Immigrants (Ministeri  d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions).

Ha estat vicedegana de Relacions Internacionals de la Facultat de Dret (2010-2018), directora del Departament de Filosofia del Dret i Política (Facultat de Dret 2019-2022) i és membre de la Junta de Facultat. Fomar part del Claustre i de la Comissió d'Estatuts (UV).

Té reconeguts cinc quinquennis docents, quatre sexennis de recerca i un sexenni de transferència.

Ha participat en més de vint projectes d'innovació docent i coordina el projecte Innovació Docent en Drets Humans (UV).

La seva investigació aborda temes relacionats amb la filosofia juridicopolítica i els drets humans des de la perspectiva del dret espanyol i el comparat sobre qüestions, entre d'altres, com les societats multiculturals, les polítiques d'immigració, la ciutadania, la igualtat, la funció promocional del Dret, els conceptes jurídics fonamentals, els ODS i la RSC. És autora de diversos llibres i múltiples articles en revistes científiques nacionals i estrangeres especialitzades. Entre les seves obres es poden citar les monografies Derechos y Culturas. Los retos de la diversidad en el espacio público y privado( autora, Tirant lo Blanch, Valencia, 2018); i Problems and proposals regarding the Common European Asylum System. The example of Greece (coautora, Tirant lo Blanch, València, 2017). Ha dirigit 8 tesis doctorals.

Ha participat a més de trenta projectes de recerca internacionals, nacionals i autonòmics. Dirigeix ​​el projecte I+D+i PID2019-105018RB-100 “Racisme i Discriminació: els Drets Humans sota amenaça” del Ministeri de Ciència i Innovació. Ha format part de l'equip investigador dels projectes Consolider-Ingenio El temps dels drets (HURI-AGE), Ministeri de Ciència i Innovació (CSD2008-00007) i Prometeu per a grups d'excel·lència (2010 i 2014) de la Generalitat Valenciana.

Pertany al Comitè Aviseur National et International du Centre d'Études Ethniques des Universités Montréalaises (Canadà). Va integrar el Comitè Tècnic del II Pla Nacional de Drets Humans i va ser membre del Comitè d'assessorament de la Secretaria d'Estat d'Immigració i Emigració (Ministeri de Treball i Immigració). Col·labora com a avaluadora en agències com ANEP, AGAE, AGAUR, DEVA i al programa internacional InterTalentum MSCA-COFUND.

És directora de l'Anuari de Filosofia del Dret (la revista més antiga d'aquesta disciplina a Espanya) des del 2018.

Ha realitzat estades de recerca a centres de reconegut prestigi internacional a París, Milà, Brussel·les, Ginebra, Londres, San Diego, Bucarest, Tolosa, Moscou i Montreal.

RAUSELL GUILLOT, HELENA

RAUSELL GUILLOT, HELENA

PDI-Contractat/Da Doctor/A
Vicerector/A
Vicerector/a-Igualtat, Diversitat i Politiques Inclusives
DONAT BENEITO, ROSA MARIA

DONAT BENEITO, ROSA MARIA

PDI-Catedratic/a d'Universitat
Vicerector/A
Vicerector/a-Innovacio i Transferencia

(9635) 44727

rosa.m.donat@uv.es

Vocals nomenats lliurement pel Patronat

ALÓS ALABAJOS, FRANCESC JOSEP
Representant Caixa Popular
palos@caixapopular.es + info
CLIMENT ESPÍ, JUAN VICENTE
Gerent de la Universitat de València
gerencia@uv.es + info
GARCÍA ÁLVAREZ-COQUE, JOSÉ M.
Marmessor del llegat Manuel Castillo
jmgarcia@upvnet.upv.es + info
LORENTE AYALA, JOSÉ MIGUEL
Representant Banco Santander
jlorente@gruposantander.es + info
MATAIX BENEYTO, CARLOS
Representant Heineken España
carlos.mataix@heineken.es + info