Logo de la Universitat de València Logo Màster Universitari en Pensament Filosòfic Contemporani Logo del portal

Doble titulació: UV i Università degli Studi di Calabria

Els estudiants que participen en el programa de mobilitat d'este títol tenen la possibilitat d'obtindre simultàniament el títol de Laurea Magistrale de la Università degli Studi di Calabria. Este programa es materialitza per mitjà d'un reconeixement mutu dels plans d'estudi corresponents.

Poden optar a esta doble titulació els estudiants que acrediten estar en possessió del títol de Grau o Llicenciatura en Filosofia, així com coneixements en la llengua italiana de nivell B2 (segons el Marco de Referència Europeu, certificat per la UV).

La selecció de l'alumnat, quatre per curs acadèmic, es realitzarà per mitjà de convocatòria pública, en règim de concurrència competitiva.

Els seleccionats abonaran les taxes de matrícula en la UV. Qualsevol altre despesa, inclosa la cobertura sanitària, anirà a càrrec dels estudiants.

Este programa de doble titulació va entrar en vigor durant el curs 2014-15.

Per a més informació, dirigir-se a Edgar Maraguat (maraguat@uv.es).