Logo de la Universitat de València Logo Màster Universitari en Pensament Filosòfic Contemporani Logo del portal

Doble titulació: UV i Università Ca' Foscari (Venècia)

Els estudiants que participen en el programa de mobilitat d'este títol tenen la possibilitat d'obtindre simultàniament el títol de Lloreja Magistrale de la Università Ca' Foscari Venezia (UCF) . Este programa es materialitza per mitjà d'un reconeixement mutu dels plans d'estudi corresponents a les Titulacions de Laurea Magistrale in Filosofia della società, dell'arte e della comunicazione de la UCF i del Màster en Pensament Filosòfic Contemporani de la UV.

Poden optar a esta doble titulació els estudiants que acrediten estar en possessió del títol de Grau o Llicenciatura en Filosofia, així com coneixements en la llengua italiana de nivell B2 -segons el Marco de Referència Europeu, certificat per la UV.

La selecció de l'alumnat, quatre per curs acadèmic, es realitzarà per mitjà de convocatòria pública, en règim de concurrència competitiva, integrada en la seua convocatòria anual d'ajudes Erasmus.

Els seleccionats abonaran les taxes de matrícula en la UV. Qualsevol altre gasto, inclòs el de cobertura sanitària, anirà a càrrec dels estudiants.

Els estudiants realitzaran una estada màxima d'un semestre en la UCF, durant el qual hauran d'obtindre un mínim de 30 ECTS de la Laurea Magistrale in Filosofia della società, dell’arte e della comunicazione.

Este programa de doble titulació va entrar en vigor durant el curs 2014-15.

Per a més informació, dirigir-se a vicente.sanfelix@uv.es