Logo de la Universitat de València Logo Màster Universitari en Pensament Filosòfic Contemporani Logo del portal

Crèdits del títol: 60

Crèdits obligatoris: 9

Crèdits optatius: 36

Treball fi de màster: 15

Codi titulació: 2256

Cursos: 1

Tipus d'ensenyament: Presencial

Branca de coneixement: Arts i humanitats

Web específica del màster: https://www.uv.es/mpfc

Places ofertes de nou ingrés: 25

Nombre mínim de crèdits de matrícula per estudiant: 36

Preu del crèdit
[curs 2023-2024]:
35,34 €

Centre de gestió: Facultat de Filosofia i Ciències de l'Educació

Llengües utilitzades al llarg del procés formatiu: Castellà

Universitats participants: Universitat de València

Comissió de Coordinació Acadèmica Edgar Maraguat Idarraga (Director)
Berta M. Pérez Rodriguez
Valeriano Iranzo García
Faustino Oncina Coves
Nicolás Sánchez Durá
Lorenzo Fontestad Sancasto (PAS)

Interès acadèmic, científic o professional: El màster en pensament filosòfic contemporani ofereix formació amb rigor filosòfic sobre idees, conceptes, corrents de pensament i debats dominants en els discursos públics contemporanis sobre filosofia, cultura, art, política, religió, ciència i tecnologia. El màster està obert a dues perspectives: una formativa i l’altra investigadora. La primera perspectiva està dirigida a fomentar en els estudiants el coneixement dels problemes principals i els debats contemporanis de rellevància filosòfica, així com la comprensió de les relacions de la filosofia amb diferents esferes de la cultura i el pensament. Aquesta perspectiva és d’interès especial per a graduats o llicenciats en Filosofia, Humanitats, Història, Història de l’Art, Ciències Polítiques, Sociologia, Periodisme, Comunicació Audiovisual, Filologia, Arquitectura i Belles Arts. La segona perspectiva pretén, a més, afavorir l’accés en condicions òptimes, dels estudiants que així ho desitgen, al Tercer Cicle d’estudis de Filosofia, és a dir, al doctorat. Recentment, hem renovat el pla d’estudis per tal de: (a) cobrir disciplines filosòfiques anteriorment desateses, com l’estètica, la filosofia moral i la filosofia política, i (b) incrementar l’optativitat per a facilitar que l’estudiant puga organitzar-se els estudis d’acord amb els seus interessos intel·lectuals. Eixides professionals: Tercer Cicle dels estudis de Filosofia; gestió cultural, gestió editorial, comunicació, crítica cultural i assessoria intel·lectual; investigació, especialment en ciències humanes i ciències socials; ensenyament de la filosofia i matèries afins a diferents nivells.

Programa de doctorat vinculat amb aquest màster: Pensament Filosòfic Contemporani

Informació preinscripció Servei d'Estudiants

Informació acadèmica: Edgar.Maraguat@uv.es