Logo de la Universitat de València Logo Màster Universitari en Pensament Filosòfic Contemporani Logo del portal

Descripció i característiques

El Màster en Pensament Filosòfic Contemporani de la Universitat de València ofereix formació amb rigor filosòfic sobre idees, conceptes, corrents de pensament i debats dominants en els discursos públics contemporanis sobre filosofia, cultura, art, política, religió, ciència i tecnologia. El Màster està obert a dues perspectives: una formativa i una altra investigadora. La primera està dirigida a fomentar en els estudiants el coneixement dels principals problemes i debats contemporanis de rellevància filosòfica, així com la seva comprensió de les relacions de la Filosofia amb diferents esferes de la cultura i el pensament. Aquesta perspectiva és d'interès especial per a graduats o llicenciats en Filosofia, Humanitats, Història, Història de l'Art, Ciències Polítiques, Sociologia, Periodisme, Comunicació Audiovisual, Filologia, Arquitectura i Belles Arts. La segona pretén, a més, afavorir l'accés en condicions òptimes, dels estudiants que així ho desitgin, al tercer cicle d'estudis de Filosofia (això és, al doctorat).

 

La nostra proposta

Recentment hem renovat el pla d'estudis per tal de (a) cobrir disciplines filosòfiques anteriorment desateses, com l'estètica, la filosofia moral i la filosofia política; i (b) incrementar l'optativitat per facilitar que l'estudiant pugui organitzar els seus estudis d'acord amb els seus interessos intel·lectuals. Entre les sortides professionals del Màster, s'expliquen:

  • Tercer Cicle dels estudis de Filosofia;
  • Gestió cultural, gestió editorial, comunicació, crítica cultural i assessoria intel·lectual;
  • Investigació, especialment en ciències humanes i ciències socials;
  • Ensenyament de la Filosofia i matèries afins a diferents nivells.