Logo de la Universdad de Valencia Logo MuseosUV-Historia de la Escuela Logo del portal

Exposició Aula de la República-Ontinyent

L'Aula-Museu, situada en el Grup Escolar Joaquin Costa, magnífic edifici escolar inaugurat en 1934, està concebuda, també, com un espai de treball i de recuperació de la memòria i el patrimoni històric educatiu; consta de dos àmbits interrelacionats:

L'exposició permanent Escola i República. L’escola pública a València 1931-1936, explica en 15 panells la construcció de l'escola republicana en terres valencianes. Els panells, il·lustrats amb fotografies que mostren edificis, professorat i activitats escolars, estan preparats per a possibilitar un ús itinerant, per a ser cedits de manera temporal a aquells centres docents o associacions cíviques que ho sol·liciten.

S'ha reconstruït una aula aprofitant els elements originals de l'edifici i recuperat mobiliari i materials didàctics, amb la intencionalitat de mostrar la importància de conservar el nostre patrimoni històric-educatiu. En estar concebuda l'aula des de l'esperit vitalista que animava a l'escola republicana, a més dels materials tradicionals, compta amb uns altres més originals, distribuïts en diferents espais per a aconseguir:

  • Explicar la utilització dels mitjans de comunicació a l'escola amb exemplars de diaris, revistes i aparells de ràdio
  • Mostrar l'educació de les nenes; al costat dels elements tradicionals (caixa de costura, llibres de lectura…) s'exposen una màquina de cosir i una altra d'escriure, intentant simbolitzar la modernitat en l'educació domèstica i professional
  • Il·lustrar la formació del magisteri, mitjançant la lectura de revistes professionals (Revista de Pedagogia, Avante, El Magisteri espanyol)
  • Ser record i homenatge a la pedagogia Freinet, amb originals de revistes d'escoles valencianes realitzades mitjançant la tècnica de la hectografía. 

En els armaris-llibreries s'exposen llibres de pedagogia, de formació del Magisteri i manuals escolars, que també es distribueixen damunt dels pupitres.