Ruigeu Logo del portal

Manifest RUIGEU el 8M

  • 1 de març de 2024
Image de la noticia

Un any més, i com cada 8 de març, Dia Internacional de les Dones, les reivindicacions feministes s'expressen amb paraules que ens interpel·len.

Des de la RUIGEU reivindiquem continuar avançant cap a un horitzó universitari i social igualitari que permeti combatre els sexismes mentals inconscients, la divisió sexual del treball acadèmic, les desigualtats derivades de la bretxa de cures i la bretxa salarial de gènere, la segregació vertical i horitzontal per sexes que històricament ha impedit la igualtat real i efectiva entre dones i homes.

Per a fer que la ciència sigui veritablement justa per a totes i tots s'ha de bandejar la fixació en una idea estreta d'èxit sense pauses vitals, que sovint condueix a l'esgotament, a problemes de salut i a l'abandó de carreres prometedores. Perquè, a pesar que dones i homes es matriculen en programes de grau i postgrau en proporcions similars, la representació de les dones disminueix al llarg de la carrera científica. L'absència de dones és especialment clara en llocs de lideratge i en les més altes escales de reconeixement investigador i docent, on és important augmentar la seva presència per a fer que el món acadèmic sigui més equitatiu per a elles.

Científics i científiques treballen en entorns molt competitius, per la qual cosa el desenvolupament de l'espai tant personal com familiar es converteix en un repte especialment dur per a les dones en el món acadèmic. Una de les principals causes que elles es vegin obligades a deixar la carrera científica és la maternitat i la poca o nul·la implementació de mesures per a fomentar la corresponsabilitat. D'altra banda, l'existència d'assetjament sexual i/o per raó de sexe en les diferents estructures professionals i laborals és també una realitat en la Universitat que afecta a tots els col·lectius que l'habiten, incloent-hi les estudiants.

En aquest moment, en el qual la implementació d'una nova llei d'universitats planteja importants reptes que afecten específicament les plantilles, és imprescindible i urgent situar les polítiques d'igualtat en el disseny i execució dels canvis que venen, dotant a les Unitats d'Igualtat dels recursos suficients i la interlocució política adequada per a complir amb els nous mandats legals que se sumen als preexistents. No fer-ho suposarà augmentar les diferents bretxes de gènere en lloc de treballar en la seva erradicació. Com posa en relleu la declaració de Nacions Unitats per a aquest 8 de març, Invertir en les dones és accelerar el progrés. Aconseguir la igualtat de gènere i el benestar de les dones en tots els àmbits és més crucial que mai si volem generar economies pròsperes i aconseguir un planeta saludable.

Com a especialistes en polítiques públiques d'igualtat proposem una sèrie d'idees orientades a afavorir un ambient més amable i equitatiu que permetria organitzar, flexibilitzar i distribuir equitativament les activitats investigadores, docents i d'administració i gestió entre membres dels diferents equips, especialment els de recerca i disminuir problemes d'assetjament: distribució equitativa de la càrrega de treball (transparència i l'equitat en l'assignació de tasques, especialment el no remunerat i no reconegut), implementació d'Accions Positives (mentoria, oportunitats específiques de finançament i polítiques d'extensió dissenyades per a secundar i retenir a dones talentoses), suport a l'embaràs i cura de persones dependents amb permisos parentals flexibles i la no penalització en processos competitius; organització d'activitats en horari que faciliti la conciliació, lluita decidida contra la discriminació sexista i l'assetjament sexual i promoció d'una cultura de respecte, igualtat i tolerància zero cap a qualsevol forma de discriminació i prejudici.

En aquest sentit, és important recordar que un 62% de les dones en les universitats europees, han sofert algun episodi de violència (UNISAFE, 2023). Aquesta injustícia interpel·la a una societat que no reconeix a les dones com a parells i que sobrepassa el món de l'ocupació per a convertir-se en una intolerable realitat per a la majoria de les dones. L'opressió del propi sistema patriarcal adquireix mil formes monstruoses més enllà dels nostres espais, com les sofertes per les dones de Gaza, Ucraïna i tots els conflictes bèl·lics del món.

En RUIGEU no podem deixar d'assenyalar una realitat contemporània que està configurant-se com una nova amenaça. L'ecosistema digital s'ha convertit en un nou dispositiu de discriminació i violència, amb grans implicacions per a l'acadèmia i la ciència. En l'actualitat, el coneixement del món es resol scrolleando entre pantalles, en un aparador, regit per un règim de tecnologia algorítmica que manté el guió patriarcal i fins i tot la misogínia. Per tant, és necessari acabar amb la subrepresentació documentada de les dones en línia i les imatges digitals que exacerben el biaix de gènere i el sexisme. Abordar l'efecte social d'aquest fet a gran escala és essencial perquè les eines tecnològiques també representin i imaginin mons igualitaris.

Cada 8 de març commemorem ritualment la possibilitat d'una nova societat. En aquest sentit, reivindiquem la importància del treball desenvolupat per les Unitats d'Igualtat de les universitats per a avançar en l'eliminació de les diferents bretxes que afecten les dones i exigim que la perspectiva de gènere integri totes les polítiques universitàries.

La RUIGEU ha de continuar sent una entitat a l'avantguarda del treball, per a traçar mapes, construir escales, restablir ponts trencats i descobrir noves rutes cap a una cultura acadèmica lliure de lligams patriarcals, on es garanteixi la igualtat real i efectiva entre dones i homes.

En les polítiques d'igualtat existeix una intencionalitat ètica que interpel·la a la societat en el seu conjunt. Incorporar la perspectiva de les dones i de gènere és des de fa més d'una dècada una obligació legal, com a principi rector de tots els poders públics, incloent també les universitats, i ha d'aplicar-se a l'administració, la gestió, la docència, la recerca i la innovació. Per tot això, les institucions universitàries tenen la responsabilitat de prendre mesures per a un futur més equitatiu i just. No és possible l'excel·lència i la qualitat sense la igualtat.

8 de març de 2024

Les universitats sotasignades formen part de la Red de Unidades de Igualdad de Género de las Universidades Españolas para la Excelencia Universitaria