Ruigeu Logo del portal

Manifest RUIGEU el 8M

  • 25 de febrer de 2023
Image de la noticia

Com cada any, la commemoració del 8 de març, Dia Internacional de la Dona, ens incita a reflexionar críticament sobre la situació de discriminació que pateixen les dones, en tots els àmbits i arreu del món, en ple segle XXI. Ens recorda també la necessitat de promoure polítiques públiques reals i efectives per a corregir aquesta situació.

Enguany, l’ONU reivindica la igualtat amb el lema “Per un món digital inclusiu: innovació i tecnologia per a la igualtat de gènere”.  En aquest sentit, el paper de la universitat ha de ser clau, tant en el desenvolupament tecnològic digital com en la vigilància perquè no hi haja biaixos de gènere en la utilització i el disseny de les eines de dades massives o de la intel·ligència artificial. No podem permetre que aquestes eines, innovadores i importants per al desenvolupament de la humanitat, esdevinguen espais on es confirmen i perpetuen els estereotips i els rols de gènere.

Des de la RUIGEU refermem el nostre compromís a fer front, en els àmbits de la nostra competència, a les manifestacions d’invisibilitat, discriminació i violència contra les dones, incloent-hi l’àmbit digital. Un compromís que assumim des de la responsabilitat que tenim les universitats de ser un espai crític i científic de denúncia de les discriminacions que afecten la meitat de la població, pel mer fet de ser dones. I des del compromís també de consolidar les universitats com a motors de transformació social a favor d’una plena igualtat d’oportunitats. Per això, reivindiquem un any més la necessitat de garantir una docència universitària amb perspectiva de gènere i la seua efectiva transversalització en recerca, gestió i transferència de coneixement.

Només amb una educació universitària lliure de biaixos podrem empoderar, efectivament, les dones en tots els àmbits de la vida política, laboral i social. A les universitats lluitem per defensar la igualtat de drets i oportunitats, i combatre els rols i estereotips de gènere, les bretxes i discriminacions que, encara avui, persisteixen també en l’àmbit universitari. Així, un estudi dut a terme pel Ministeri d’Universitats constata quasi un 11% de bretxa salarial entre homes i dones en el sistema universitari públic espanyol, agreujada en els complements salarials, que mostren una bretxa superior al 17%, entre els 30 i els 40 anys. A més, tot i que les dones representen un percentatge més elevat de persones amb un grau universitari, la seua participació a Espanya en les carreres STEM és del 13% i només representen el 18% de les treballadores en sectors tecnològics. Aquest és un problema que hem de resoldre. No és que vulguem dones en les carreres STEM, és que les necessitem. S’hi requereixen dones, perquè la seua visió és crucial per a la innovació, el progrés i el creixement econòmic. Per aquesta raó, és important no solament continuar atraient les dones a l’àmbit STEM i proporcionar-los referents, sinó també promoure entre els homes les carreres relacionades amb les cures i l’educació. Només així podem aconseguir una igualtat plena.

Darrerament, els esforços de les unitats d’igualtat de les universitats en matèria d’igualtat de dones i homes s’han vist reforçats per diferents iniciatives legislatives, actualment en tràmit, que impulsaran les polítiques d’igualtat de gènere a les universitats i contribuiran a corregir-hi les bretxes salarials i d’oportunitats. Aquestes iniciatives, considerades globalment, haurien d’enfortir la protecció jurídica de les dones per a aconseguir una igualtat de drets i oportunitats real i efectiva. En aquest sentit celebrem que l’avantprojecte de LOSU reculla l’obligació de les universitats de disposar entre les seues estructures bàsiques d’unitats d’igualtat de dones i homes, i inste les universitats a dotar-les dels recursos necessaris per al desenvolupament de les seues funcions. S’hi recull una de les peticions històriques de la RUIGEU i reivindiquem el seu compliment per les universitats i organismes competents. Celebrem, així mateix, la centralitat que en aquest avantprojecte i en altres normes, com la Llei de convivència universitària, té la prevenció i la lluita contra les violències masclistes i la discriminació en totes les seues formes. Fem una crida a totes les institucions implicades en l’aplicació de les lleis d’igualtat a les universitats (universitats, ANECA, CRUE i comunitats autònomes, entre altres) perquè apliquen els manaments normatius.

Malgrat els avanços, encara queda molt per fer, molt per lluitar, en l’àmbit de l’educació superior a Espanya i al món. En aquest sentit, les unitats d’igualtat expressem la nostra solidaritat amb les dones afganeses, les iranianes i totes les que es mantenen en lluita per defensar els seus drets fonamentals i llibertats públiques bàsiques, com el dret a l’educació. També expressem la nostra solidaritat amb les dones ucraïneses, el procés educatiu de les quals s’ha vist estroncat pel conflicte bèl·lic. 

En suma, aquest 8 de març ens obliga, una vegada més, a reflexionar sobre la situació de les dones, sobre les desigualtats, discriminacions i bretxes que limiten el seu ple exercici de drets i llibertats. I ens encoratja especialment a continuar treballant a favor de les polítiques d’igualtat de dones i homes, necessàries per a avançar amb fermesa cap a una societat més igualitària i justa.

8 de març  de 2023

Les universitats sotasignades formen part de la Red de Unidades de Igualdad de Género de las Universidades Españolas para la Excelencia Universitaria