UVSostenibilitat,UVSostenibilitatUniversitat de València,Universitat de València Logo del portal

GT2 Gerstió sostenible de residus

GT2 GESTIÓ SOSNTENIBLE DE RESIDUS. Establir les estratègies per a aconseguir la reducció de l'ús i generació de residus. 

És ben sabut que aquelles civilitzacions més avançades son aquelles amb capacitat per gestionar els residus amb el menor impacte mediambiental i, a més a més, amb un rèdit econòmic que genera valor social. Hem de fer possible el canvi de paradigma des d’ una economia lineal de producció-consum-eliminació a un altre basat en economia circular, on es tinguen en compte alternatives de reducció, reutilització, reciclatge o valorització dels residus. Més enllà, hem d’ aconseguir assolir els principis de la bioeconomia, de forma que es puguen potenciar els recursos tant d’ origen renovable com biodegradables. Amb un esforç ferm, rigorós, i generós, farem de la nostra llar un entorn més saludable on desenvolupar les nostres vides.

Des del grup de treball de Gestió Sostenible de Residus volem aconseguir facilitar aquelles iniciatives arrelades a la modificació dels patrons de consum, i al foment d’ innovacions socials i tecnològiques de gestió de residus, que tindran com a laboratori de proves el si de la Universitat.  En l’ esperit del grup de treball està la prospectiva d’ accions estratègiques que impacten positivament a la comunitat universitària i, per a això, volem escoltar les vostres veus, mirar amb els vostres ulls, i alinear els esforços que siguen necessaris.

Esta tasca és per a tota la comunitat universitària: personal docent, investigador, administració i serveis, i estudiantat. Així, per tal de poder conformar diferents grups d’ acció (plàstics, paper, aliments, aigua i residus tòxics/biològics), hem preparat un formulari, que us demanaríem que poguéreu emplenar abans de finals de setembre. En base als vostres interessos, al setembre es convocaran reunions per escoltar les propostes i programar accions factibles i transformadores.

A l’ enllaç a continuació podreu trobar el formulari. Per favor, feu-lo extensiu a qui considereu que te iniciativa i esperit col·laboratiu per fer dels nostres campus entorns amb gestió sostenible de residus.

FORMULARI: https://enquestes.uv.es/index.php/532267?lang=ca

  

Gràcies

José David Badia i Valiente

Cap d’ Iniciatives de Reducció de residus del Vicerectorat de Sostenibilitat, Cooperació i Vida Saludable

Professor Titular d'Enginyeria Quimica, Escola Tecnica Superior d'Enginyeria

Coordinador Grup de Treball 2: Gestió Sostenible de Residus