UVSostenibilitat,UVSostenibilitatUniversitat de València,Universitat de València Logo del portal

ODS: jo sí;

Ens trobem immersos en un procés d'integració dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) dins de les universitats. La proposta és realitzar una anàlisi crítica i profund d'aquests Objectius, entenent a les universitats en el seu potencial transformador de la societat. És la seva missió. La integració dels ODS a la nostra comunitat és una oportunitat per plantejar-nos com millorar els nostres processos interns i externs en matèria de respecte per les persones i el planeta.
 
Document: Resum dels Objectius ODS de la ONU
Document: La Universitat com a motor de transformació social a través dels ODS
Document: Estratègia ODS 2024 Universitat de València
 
Panel d'experts i expertes

Enquesta sobre els ODS a la Universitat de València

Per integrar els ODS en la universitat, la Universitat de València desenvolupa el projecte ODS: jo sí! La universitat com a motor de transformació social a través dels ODS. Amb aquest projecte pretenem des dels diferents àmbits de la universitat, i comptant també amb la participació dels diferents sectors (social, públic i privat), analitzar aquests objectius en profunditat, amb la finalitat de poder dissenyar actuacions concretes que permeten integrar la perspectiva de la sostenibilitat en el funcionament i funció de la mateixa universitat i del seu entorn.

L'enquesta s’ha enviat a tots els membres de la comunitat universitària amb la finalitat d’adequar unes metes concretes a l’entorn universitari en la línia dels ODS. 

Per a dur a terme el projecte ODS, jo sí! voliem conèixer les vostres inquietuds per a prioritzar els plantejaments de possibles iniciatives futures.

Aquest és el resultat de l'enquesta:

Resultat de l'enquesta

Actuacions proposades ordenades per ODS

 

Primeres reunions dels grups ODS

Presentació de la Rectora.

 

Presentació de Michael Bergeron.  Director del Centro de Tecnología de la información y Comunicaciones en Valencia.

 

 

WEB del Servei de Biblioteques i Documentació per als ODS. https://uv-es.libguides.com/ODS_SBD
El Servei de Biblioteques i Documentació de la Universitat de València (SBD), com a centre de difusió i suport a tota la comunitat universitària, s'uneix a el projecte de la UV: "ODS: yo_si!". El SBD té com a objectiu donar a conèixer l'Agenda 2030 i els ODS i estudiar com implementar-los en les nostres biblioteques i centres de el servei SBD.