UVSostenibilitat,UVSostenibilitatUniversitat de València,Universitat de València Logo del portal

GT1 SALUT

 

GT1 SALUT. 

 
 

El grup de treball 1, denominat “Salut”, se centra en el ODS número 3 (“Salut i Benestar”) l'objectiu general del qual és “garantir una vida sana i promoure el benestar de tot la població a totes les edats”. Aquest objectiu general posseeix diversos objectius específics, entre els quals podem destacar el *sub-objectiu 3.4 la meta del qual és: “Per a l'any 2030, reduir en un terç la mortalitat prematura per malalties no transmissibles mitjançant la prevenció i el tractament, així com promoure la salut mental i el benestar”. Per a això es requereix actuar a nivell de promoció de la salut i sobre els estils de vida d'una manera saludable i sostenible.

La promoció de la salut, segons l'Organització Mundial de la Salut és “el procés que permet a les persones incrementar el control sobre la seua salut, i millorar-la”. Es tracta doncs d'actuar al nivell dels determinants de la salut per a millorar la mateixa i evitar o minimitzar el risc de malaltia. A més, la salut es considera en la seua visió multidimensional contemplat per l'Organització Mundial de Salut en la definició de la mateixa incloent no sols la salut física, sinó també la salut mental i social. Per a promoure la salut és fonamental l'educació sanitària i realitzar l'enfocament d'entorns saludables. Això implica un abordatge multidisciplinari per a promoure la salut i previndre malalties en llocs o contextos socials en els quals les persones participen en activitats diàries, on els factors organitzacionals, personals i ambientals interactuen sobre la salut i el benestar. En aquest cas, l'entorn universitari es considera un bon marc per a la promoció de la salut i en aquest context han sorgit diverses iniciatives en xarxa per a promoure la salut en les universitats. Una d'elles és la Xarxa Espanyola d'Universitats Promotores de Salut (REUPS), mentre que a nivell autonòmic la Universitat de València també forma part de la Xarxa Valenciana d'Universitats Públiques Saludables. Les universitats tenen un gran potencial en promoció de la salut, ja que poden dur a terme múltiples iniciatives per a promoure la salut no sols del personal que estudia i treballa en elles, sinó també estendre aquestes activitats a la societat en general.

Des de la CRUE, en 2018, es va acordar la contribució de les universitats espanyoles al Pla d'Acció per a l'Agenda 2030 de l'Organització de Nacions Unides, adquirint el compromís que les universitats espanyoles generaren i transferiren un coneixement concorde als objectius de l'Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible, incloent de manera transversal els objectius i valors de Desenvolupament Sostenible en totes les seues accions. A més del compromís global adquirit des de la CRUE cada Universitat ha establit el seu itinerari d'actuació. Encara que els 17 ODS constitueixen un marc de referència per a guiar les accions orientades a revertir el canvi climàtic i protegir el planeta, tots ells estan inter-relacionats, per la qual cosa al mateix temps, contribueixen a disminuir les desigualtats, a augmentar el desenvolupament i la prosperitat de les persones i la seua salut.

Quant a la “Salut” aqueix nou entorn d'actuació ens posa de manifest que ja no podem centrar-nos en aspectes aïllats de la denominada Salut de les persones. Al mateix temps cal considerar la salut del planeta i de tots els seus ecosistemes. Per això ha avançat amb força el concepte de “One Health” ressaltant aquesta interdependència. Per això, les accions en Salut hauran de tindre en compte entre altres el ODS 13 “Adoptar mesures urgents per a combatre el canvi climàtic i els seus efectes” i el ODS 15 “Protegir, restablir i promoure l'ús sostenible dels ecosistemes terrestres, gestionar sosteniblement els boscos, lluitar contra la desertificació, detindre i invertir la degradació de les terres i detindre la pèrdua de biodiversitat” en estar lligats amb els indicadors de l'eficiència energètica, tindre una menor petjada de carboni, tindre un major compromís amb el clima, amb la biodiversitat i la compensació d'emissions de gasos d'efecte d'hivernacle.

Tenint en compte que l'alimentació és un dels factors de l'estil de vida que més contribueixen a la promoció de la Salut, cal considerar aquesta alimentació no sols en la composició saludable de les dietes, sinó també els seus aspectes sostenibles quant a emissió de gasos amb efecte d'hivernacle de la producció, transport i transformació d'aliments; ús de l'aigua, ús de la terra i altres indicadors de sostenibilitat mediambiental. Per això, l'ODS 2, quant al seu objectiu de “impulsar un canvi profund en el sistema agroalimentari mundial, ja que serà necessari augmentar la productivitat agrícola i al mateix temps aconseguir que la producció alimentària siga sostenible”, també està molt relacionat amb la promoció de la salut en el marc dels ODS.

Igualment, l'ODS 5 (Igualtat de gènere) és molt rellevant en les seues diferents dimensions. En l'informe Gènere, Canvi Climàtic i Salut, l'Organització Mundial de la Salut recull que la vulnerabilitat de les dones als problemes relacionats amb el canvi climàtic és major que la dels homes, per això, cal intensificar els esforços a aplicar la perspectiva de gènere en els estudis i accions en Salut. Es destaca també la necessitat de treballar en millors indicadors de l'impacte del canvi climàtic i de la sostenibilitat per a la investigació en perspectiva de gènere, sostenibilitat i salut. Tenint en compte que hi ha diferències per sexe en el consum d'aliments, en altres variables de l'estil de vida i en la prevalença de diferents problemes de salut, tot això pot resultar en diferents petjades ambientals per a això seria convenient que s'intensificaren els esforços en la incorporació de la computació, big data i intel·ligència artificial per a generar i elaborar indicadors de Salut i petjades ambientals més desagregats.

El grup de treball 1 és un grup multidisciplinari que integra persones de la comunitat universitària interessades en les diferents dimensions de la Salut en el seu sentit ampli incorporant els aspectes saludables i sostenibles. Aquest grup té una estreta relació amb altres grups de treball i es realitzen freqüents col·laboracions. En primer lloc estem centrant els esforços a aconseguir indicadors de Salut en el nostre entorn universitari promovent la realització d'enquestes sobre els problemes de Salut i els diferents determinants. Aquests determinants els considerem en sentit ampli incloent tant l'alimentació, com l'activitat física, consum de tabac i altres substàncies addictives, hàbits de somni, estrés, etc., podent incorporar en un futur l'anàlisi de la susceptibilitat genètica. Paral·lelament realitzem accions de promoció d'estils de vida saludable promocionant l'alimentació saludable i sostenible mitjançant diferents accions en col·laboració amb altres universitats i/o institucions. En línia amb la gran preocupació per la salut mental i promoció del benestar emocional que prioritza el Ministeri de Sanitat, estem iniciant diverses activitats dins del grup que volem potenciar amb la incorporació de més persones interessades en el tema. La comunitat universitària inclou un rang d'edat molt ampli incloent tant a l'estudiantat com al PDI i PAS. Per això, la promoció de la Salut ha d'adaptar-se també a les diferents necessitats de cada col·lectiu. Un estudi més complet de les mateixes dins del grup de treball permetrà personalitzar millor les recomanacions. Agraïm les aportacions i les col·laboracions de totes les persones que puguen estar interessades a formar part del grup de treball.

Uneix-te al Grup de Treball 1 de Salut. Envia un correu a sostenibilitat@uv.es

Dolors Corella, Cap d'iniciatives de Salut.

Catedràtica en el Àrea de Medicina Preventiva i salut Pública, Departament de Medicina Preventiva i Salut Pública, Ciències dels Aliments, Toxicologia i Medicina Legal