UVSustainability,UVSustainabilityUniversitat de València,Universitat de València Logo del portal

Concurs Instagram

El concurs consisteix a manifestar la implicació en la divulgació de la sostenibilitat  a través d’un comentari al post, que es mostrarà en el perfil que té la UV Sostenibilitat en Instagram. Només és possible un comentari per usuari/ària d’Instagram.

Pot participar en el concurs l'estudiantat, el personal docent i investigador (PDI) i el personal d'administració i serveis (PTGAS) de la Universitat de València, en actiu durant el curs 2023- 2024.

Les propostes podran estar escrites en qualsevol de les llengües oficials de la Comunitat Valenciana.

El concurs estarà actiu entre l’1 de febrer i el 24 de febrer de 2024.

Tauler

Bases

Nomenament Jurat