UVSustainability,UVSustainabilityUniversitat de València,Universitat de València Logo del portal

Les Biblioteques depositàries es van crear amb la finalitat de fer que les publicacions i els documents de l'ONU es distribuïsquen per tot el món. Des de de 1946 la Biblioteca Dag Hammarskjöld (Nova York) s'ha encarregat, a través de les seues biblioteques depositàries, de posar a disposició els documents i publicacions de les Nacions Unides a tots els usuaris. Actualment existeixen 352 biblioteques depositàries en 136 països, que reben aquests materials. Sota la condició que les seues col·leccions seran mantingudes en bon estat i estiguen obertes al públic sense cap cost.

L'any 1966, Sr. Efrén Borrajo Dacruz, Degà de la Facultat de Dret en aquells dies, a instàncies del catedràtic de Dret Internacional Sr. Adolfo Miaja de la Muela, va sol·licitar a la seua excel·lència O-Than (Secretari General de les Nacions Unides) la condició que la Facultat fora depositària de les publicacions d'aquesta Organització Internacional.

La Biblioteca Depositària de les Nacions Unides de la Facultat de Dret de la Universitat de València DL/248, va començar a funcionar al desembre de 1967, aquestes publicacions van ser inicialment depositades en el Departament de Dret Internacional Públic. En 1983 es va fer càrrec de la Biblioteca ONUBIB, la Biblioteca de la Facultat de Dret, amb la finalitat de reorganitzar els fons existents i deixar el tractament de la documentació en mans de personal especialitzat - tècnics bibliotecaris - que poguera fer-ho segons les normes específiques de l'ONU en aquesta matèria.

En l'actualitat aquesta Biblioteca, des de finals de 1998, s'hi haja situada en la 2a planta- Zona Sud, de l'edifici de la Biblioteca de Ciències Socials "Gregori Maians", del Campus dels Tarongers –UV.

ONUBIB compta amb un fons bibliogràfic de més 8.500 registres (llibres, revistes i documents) i té accés electrònic gratuït al Sistema d'Arxiu de Documents (SAD) de tota la documentació de l'Assemblea General, del Consell de Seguretat, del Consell Econòmic i Social, de la Secretaria general... de les Nacions Unides, a text complet i també es pot accedir a totes les seues resolucions des de 1946 fins a l'actualitat. Y als recursos bibliogràfics del Sistema de Nacions Unides.

Des de 2015, la Biblioteca depositària edita el Butlletí ONUBIB, publicació electrònica trimestral amb les novetats de les publicacions de diferents organismes i agències de les Nacions Unides. L'accés a aquesta publicació és BUTLLETÍ ONUBIB.