UVSustainability,UVSustainabilityUniversitat de València,Universitat de València Logo del portal

Un canvi de paradigma

La sostenibilitat a l’àmbit de la universitat, necessàriament ha d’incloure la utilització sustentable dels recursos de manera que es garantisca el desenvolupament de la Universitat i la seua transcendència en el temps com a institució. Però, a més, ha de procurar que les mesures adoptades al si de la universitat puguen tenir un efecte positiu sobre la societat en el seu conjunt, una de les funcions principals de la universitat.

A 2015, Nacions Unides va definir una agenda de desenvolupament sostenible amb 17 objectius l’assoliment dels quals s’ha de produir en els propers huit anys. Per tant, queda molt poc de temps i molts reptes per aconseguir.

La Universitat de València ha decidit apostar per la sostenibilitat, incrementant els seus recursos per contribuir al compliment d’aquests objectius. Queda poc de temps però les circumstàncies són propícies per aconseguir-ho. La declaració de la ciutat de València com una de les 100 ciutats climàticament neutres per part de la Comissió Europea suposa un terreny fèrtil per a les iniciatives de sostenibilitat en tots els seus àmbits, de la mateixa manera que el finançament europeu en matèria de sostenibilitat i resiliència.

Són diversos els eixos que aquest vicerectorat vol adreçar: l’eficiència energètica i la mobilitat, la gestió de residus, el comerç just i de proximitat, la sostenibilització curricular, la salut i la sensibilització de la comunitat i foment de noves aliances. Per tant, el nou equip de sostenibilitat es composa de persones amb ampla trajectòria i amb un alt grau de compromís amb els objectius de l’Agenda 2030.

A les nostres mans està aconseguir-ho. Contem amb tots vosaltres per portar a terme les iniciatives de forma participativa. La sostenibilitat, junt la integritat, seran el motor que facilite l’avanç de la societat cap un futur que garantisca tant el benestar de les persones que ara hi habitem la Terra com el de les que estan per vindre. Comptem amb tu.