UVocupacióFundació GeneralUniversitat de València Logo del portal

 

MASTER CLASS BROSETA - DIVENDRES 21 DE MAIG 9:30 h

Taller pràctic de resolució del cas Sr. Carlos Ochoa. Soci Àrea Dret Mercantil Sra. Zenayda Sanfeliu. Advocada Àrea Dret Mercantil.

inscriute

 

ENTITAT PROPONENT DEL REPTE

OBJECTIU DEL REPTE

DESCRIPCIÓ DEL REPTE

CONDICIONS ESPECÍFIQUES DE PARTICIPACIÓ

INSCRIPCIÓ EN EL REPTE

CALENDARI DE REALITZACIÓ DEL REPTE

AVALUACIÓ DELS PARTICIPANTS

PREMIS

LLISTAT D'ADMESOS/ES 

 

 

Entitat proponent del repte:

BROSETA Abogados, S.L.P., amb NIF B-96818828.

 

Objectiu del repte:

L'objectiu del Repte proposat per l'entitat  BROSETA és el desenvolupament i la identificació de talent entre els estudiants de les titulacions oficials de la Facultat de Dret de la Universitat de València.

Mitjançant aquesta iniciativa es persegueix ajudar els joves a desenvolupar el seu potencial professional, per al que se'ls oferirà el suport, formació i assessorament necessaris i orientats a facilitar la resolució del Repte podent, així mateix, optar a l'obtenció de premis per aquestes.

 

Descripció del repte:

L'entitat BROSETA proposa a l'estudiantat interessat participar en un repte que consisteix en la resolució d'un cas orientat a conéixer el vessant pràctic de l'assessoria jurídica empresarial i l'advocacia dels negocis.

El Repte es desenvolupa a través de:

 • Un programa formatiu i de mentoría acadèmica i professional, consistent en una sessió inaugural d'exposició del cas i en una sessió de tancament al final del Repte en la qual, sota la modalitat de taller pràctic, es resoldrà el mateix a càrrec de professionals experts en la matèria.

 • Un equip de professionals especialitzats en la matèria que estaran a la disposició dels participants durant els dies del Repte.

 • UVocupació per mitjà del seu personal tècnic farà costat als i les participants en el Repte en tots aquells aspectes i/o necessitats relacionats amb la seua inserció professional. 

El Repte es desenvoluparà de manera telemàtica, podent els participants resoldre el cas al llarg dels dies establits en la base precedent.

 

Condicions específiques de participació:

El Repte es resoldrà per parelles, sent els requisits per a participar els següents:

 1. Estar matriculat o matriculada en la titulació de Grau en Dret , Doble Grau en Dret o de Màster en Advocacia de la Universitat de València.

 2. En el cas d'els/les studiants de Grau, haver superat, almenys, el 50% dels crèdits totals de la titulació.

 3. Resultar admés d'acord amb aquests criteris d'inscripció establits.

L'entitat convocant es reserva el dret a sol·licitar a les persones participants la documentació acreditativa del compliment dels requisits, quedant obligades aquestes a enviar-la, pel mitjà que se'ls indique, en el termini màxim de 48 hores a partir de la inscripció. En cas que no s'atenga aquest requeriment, i no s'acredite el compliment dels requisits, la parella serà eliminada del Repte.

 

Inscripció en el repte:

Període d'inscripció en el repte: Del dilluns 26 d'abril al 2 de maig.

Per a participar-hi, has de seguir aquestes instruccions:

 1. Accedeix o registra't al web http://www.uv.es/bolsadetrabajo

 2. Entra a l'apartat "Accedir a reptes disponibles" dins la teua fitxa i tria el “Repte de Talent i Ocupació de Broseta”

 3. Accepta les "Condicions Generals" i prem la opció "Continuar"

 4. En inscriure't a l'esdeveniment, rebràs a la teua adreça electrònica un missatge de confirmació.

 5. En rebre el missatge de confirmació caldrà que ens escrigués​ a talenret@uv.es i envies la següent informació i documentació:

 • Nom, cognoms i nombre de NIF teu i del teu/a company/a

 • En el cas que estudies alguna titulació de Grau en Dret, has d'incloure el document acreditatiu del total de crèdits superats. Aquest document es pot obtindre des de l'opció “consulta d'expedients” en la teua secretaria virtual

 • En el cas que estudies el Màster en Advocacia has d'incloure el document acreditatiu de la matricula.

 • Recorda que el termini màxim per a enviar aquesta documentació és de 48 hores a partir de la inscripció. En cas que no s'atenga aquest requeriment, i no s'acredite el compliment dels requisits, la parella serà eliminada del Repte.​

 Nota important d'obligatorietat:

 • Els dos components de la parella s'han d'inscriure individualment. 

 • Els dos components de la parella participants han de complir amb els requisits per a participar especificats en l'epígraf anterior.

 

​El dia 5 de maig hauràs de consultar en aquesta web l'apartat de "Llistat d'admesos/es" per tal de comprovar si formes part d’aquest

En el cas que formes part d’aquest llistat, un/a representant de Broseta contactarà amb tú i amb la teua parella d’equip per a incorporar-vos al repte

Per a qualsevol dubte, pots contactar amb UVocupació a través de l'adreça de correu talenret@uv.es i/o el telèfon 961625901.

 

 

Calendari de realització del repte:

 • Del dilluns 26 d'abril al 2 de maig:

Període d'inscripció en el repte​

 • Dimecres 5 de maig:

Publicació del llistat de les parelles admeses en el repte​

 

El Repte se celebrarà durant els dies del 10 al 14 de maig de 2021

Setmana del Repte:

 • Dilluns 10 de maig:   

09:30h – Benvinguda i presentació del Repte a càrrec de Sra. Patricia Martínez (Directora Àrea Talent)
09:45h – Exposició del cas a càrrec de Sr. Carlos Ochoa (Soci de l'Àrea de Dret Mercantil) i Sra. Zenayda Sanfeliu (Advocada de l'Àrea Dret Mercantil)
10:30h – Inici del repte

 • Divendres 14 de maig:

23:59h – Finalització del termini per al lliurament dels casos

 • Divendres 21 de maig:

09:30h – Taller pràctic de resolució del cas Sr. Carlos Ochoa. Soci Àrea Dret Mercantil Sra. Zenayda Sanfeliu. Advocada Àrea Dret Mercantil.

 

Tots els participants en el Repte hauran d'assistir a les sessions del programa formatiu i de mentoría acadèmica i professional organitzades

 

Avaluació dels participants:

A criteri del panell de professionals experts en la matèria que BROSETA designe per a la seua correcció i valoració, la puntuació dels projectes presentats es valorarà en un rang de puntuació de l'1 al 10 en atenció als següents indicadors:

 • Enfocament estratègic: 2 punts

 • Fonamentació jurídica: 2 punts

 • Capacitat d'anàlisi: 1 punt

 • Capacitat de síntesi: 1 punt

 • Innovació i creativitat: 1 punt

 • Comunicació escrita: 1 punt

 • Nivell d'anglés: 1 punt

 • Presentació: 1 punt

 

Premis

La parella guanyadora rebrà un premi en metàl·lic de 500 euros (això és, 250 euros a cada membre) i la possibilitat de realitzar una estada de pràctiques remunerades en una de les oficines de la Signatura -sempre que reunisca els requisits mínims d'accés als programes formatius- en la qual tindran l'oportunitat de conéixer i treballar de la mà de professionals de reconegut prestigi en els seus respectius àmbits d'actuació.

 

Llistat d'admesos/es

Llistat de les parelles admeses en el repte​.

En el cas que formes part d’aquest llistat, un/a representant de Broseta contactarà amb tú i amb la teua parella d’equip per a incorporar-vos al repte.