UVocupacióFundació GeneralUniversitat de València Logo del portal

Política de qualitat

L´interès per la millora contínua i la qualitat és un dels valors de UVocupació. Per assegurar aquesta qualitat, s´utilitzen diversos mecanismes, com ara qüestionaris d´avaluació de la satisfacció dels usuaris amb els serveis de UVocupació, i en relació amb la millora contínua es tenen en compte els suggeriments per millorar els nostres processos i serveis.

Per això, el 2006, el sistema de gestió de qualitat de UVocupació va obtenir el seu primer certificat de qualitat segons la norma ISO 9001. Aquest certificat s´ha mantingut fins avui per a les activitats següents: estudis d´inserció professional i de la demanda dels ocupadors i servei d´assessorament laboral a les persones  estudiants i titulades de la Universitat de València.

Política de qualitat

La Política de Qualitat de UVocupació es basa en els següents principis:

 • Desenvolupar les competències que faciliten la inserció laboral de les persones estudiants i titulades de la Universitat de València.
 • Promoure la formació de l'estudiantat de la Universitat de València en matèries que incrementen les seues possibilitats d'inserció laboral
 • Potenciar la inserció laboral de les persones titulades de la Universitat de València en llocs de treball concordes amb la seua titulació, millorar la seua ocupabilitat i acompanyar-les en el seu desenvolupament de carrera.
 • Oferir assessorament i orientació professional personalitzada ajustada a les necessitats de les persones usuàries del servei i la seua diversitat.
 • Utilitzar les possibilitats que ofereixen les noves tecnologies de la informació per a desenvolupar les funcions de formació, informació, assessorament i orientació professional.
 • Investigar els processos i els resultats d'inserció professional de les persones titulades de la Universitat de València, i informar sobre aquest tema diferents agents i col·lectius de la comunitat universitària i de la societat.
 • Estimular la col·laboració públic-privada amb diferents entitats de manera que es contribuïsca a crear sinergies que redunden en la millora de la inserció laboral de les persones usuàries de UVocupació.
 • Aconseguir nivells alts de satisfacció i qualitat percebuda del servei en les persones usuàries d'aquest.
 • Complir amb els requisits legals, propis i dels nostres/as clients.
 • Compromís mediambiental. Fomentar l'ús racional i responsable dels recursos necessaris per al desenvolupament de l'activitat, la reutilització i reciclatge de materials, la reducció de deixalles i l'estalvi energètic.
 • Estimular un compromís amb la millora contínua dels serveis oferits. Formar i actualitzar al personal de la Fundació General que treballa per a prestar el servei en UVocupació en noves competències.
 • Desenvolupar un clima laboral positiu que promoga la satisfacció laboral del personal de la Fundació General que treballa per a prestar el servei en UVocupació.

 

 

 • Des d'aquest enllaç podrà verificar la vigència del nostre certificat de qualitat.