Logo de la Universitat de València Logo Facultat de Ciències Biològiques Logo del portal

Les Comissions Acadèmiques de Títol organitzen la docència i garanteixen la coherència acadèmica de la titulació corresponent. Són funcions de les comissions acadèmiques de títol:

  1. Elaborar la proposta d'organització del curs acadèmic, tenint en compte els criteris establerts per la Junta de Govern i les propostes dels departaments.
  2. Coordinar i supervisar la programació docent dels departaments implicats.
  3. Preparar i difondre la documentació necessària d'orientació i informació als estudiants, per als itineraris curriculars, matèries optatives i de lliure elecció.
  4. Elaborar la proposta d'horaris i d'assignació d'espais.

En les comissions acadèmiques de títol, presidides pel degà o director del centre o persona en qui delegue, es garantirà la presència de tots els departaments responsables de la docència de matèries troncals i obligatòries de la titulació, d'una representació dels departaments implicats només en matèries optatives i dels estudiants de la titulació proposats per l'assemblea de representants del centre (Article 44é bis dels Estatuts).

Acords

-

Composició

 

Nom Categoria Àrea de Coneixement
Pérez del Olmo, Ana Presidenta Zoologia
Crespo Rupérez, Carlos PDI Coordinador 1r curs Biologia Cel·lular
Pascual Calaforra, Lluís PDI Coordinador 2n curs Genètica
Del Ramo Romero, José PDI Coordinador 3r curs Biologia Funcional
Mesquita i Juanes, Francesc PDI Coordinador 4t curs (CBC) Ecologia
Fouz Rodríguez, Belen PDI Coordinadora 4t curs (FBS) Microbiologia
Ortells Bañeres, Raquel PDI Coordinadora Pr. Externes CBC Ecologia
Varea López, Emilio PDI Coordinador Pr. Externes FBS Biologia Cel·lular
Atienza Tamarit, Violeta PDI Botànica
Camacho González, Antonio PDI Ecologia
Escorihuela Fuentes, Jorge PDI Química Orgànica
Gozalo Gutiérrez, Rodolfo PDI Geologia
Jiménez Escamilla, Misericordia PDI Microbiologia
Martínez Tomás, Mª del Carmen PDI Física Aplicada
Moltó Ruiz, Mª Dolores PDI Genètica
Montero Royo, Francisco E. PDI Zoologia
Moya Pérez, Juan Antonio PDI Matemàtiques
Navarro Quiles, Ana PDI Estadística
Novella Gaya, Enric PDI Història de la Ciència
Peretó Magraner, Juli PDI Bioquímica i Biologia Molecular
Pertusa Grau, José PDI Biologia Funcional
Sanz Grau, Amparo PDI Fisiologia Vegetal 
Abellán Flor, Darío Estudiant  
Dios Ortega, Joel Estudiant  
Pérez Marco, Santiago Estudiant  
Riera Carrión, David Estudiant  
Silva Dias Pinto Rocha, Claudia Estudiant  
Ubiedo Evangelio, Pablo Estudiant  
Barberá Rey, Amparo PAS