Logo UVGrau en SociologiaFacultat de Ciències Socials Logo del portal

Branca de coneixement: Ciències socials i jurídiques

Centre on s'imparteix: Facultat de Ciències Socials

Nombre de crèdits del títol: 321

Matèries formació bàsica: 60

Matèries obligatòries: 210

Matèries optatives: 27

Pràctiques externes: 18

Treball fi de grau: 6

Codi titulació: 1925

Tipus d'ensenyament: Presencial

Cursos: 5

Places de nou ingrés
[curs 2023-2024]:
0

Preu del crèdit
[curs 2023-2024]:
12,79 €

Professions regulades per a les quals capacita el títol: -

Llengües utilitzades al llarg del procés formatiu: Castellà, Valencià

Nombre mínim de crèdits de matrícula per estudiant: 48

President/a de la Comissió Acadèmica del Títol (CAT) Marcela Jabbaz Churba

Coordinador/a de la titulació Aina Faus Bertomeu

Coordinador/a de pràctiques externes Raúl Lorente Campos

Coordinador/a de mobilitat Pau Pérez Ledo

Interès acadèmic, científic o professional:

El doble grau en Sociologia i en Ciències Polítiques i de l'Administració Pública proporciona la formació, els coneixements i la metodologia necessaris en ambdós camps. D'una banda, el grau en Sociologia capacita per al desenvolupament d'estratègies d'acció social que possibiliten una millora de les condicions i qualitat de vida en aquestes societats, i ofereix la formació necessària per a analitzar els fenòmens socials de les societats contemporànies, les seues institucions i les interaccions entre els diferents grups. D'altra banda, el grau en Ciències Polítiques proporciona una formació multidisciplinària que combina coneixements teòrics i instruments pràctics de diferents camps d'estudi, com ara la ciència política, el dret, la història, l'economia, la sociologia, etc.

Informacions pràctiques:

La planificació d’aquests estudis permet obtenir els grau en Sociologia i en Ciències Polítiques en cinc cursos. En cas que es vulga abandonar el programa de doble titulació sense deixar els estudis, l'estudiantat pot triar en quin dels dos graus continua.