Logo UVGrau en SociologiaFacultat de Ciències Socials Logo del portal

Espais i Recursos

 Espais 

 • Directori d'espais docents
 • Descripció de les aules dels Aularis
 • Docents
  • Aules: Les classes de les titulacions s'imparteixen a l'Aulari Oest (planta baixa, 1ª i 3ª), a l'Aulari Nord (4ª i 5ª planta) i a l'edifici de la Facultat (2ª i 3ª planta).
  • Aules informátiques: 2A1 i 3A1 (Edifici Facultat) i N402 i N403 (Aulari Nord).
  • Laboratori de tècniques d'investigació social (SOCIAL·LAB).
  • Aules amb pissarra tàctil: preparada per a persones discapacitades. 
  • Sala d'Actes. 
  • Sala  de Juntes. 
  • Sales de Reunions I, II i III. 
  • Sala de Graus. 
 • D'estudi i treball:
  • 5 zones d'estudi a la 5ª planta de l'Aulari Nord.
  • 5 zones d'estudi a la 3ª planta de l'Aulari Nord.
  • 5 zones d'estudi a la 1ª planta de l'Aulari Nord.
 

 Recursos

 • Xarxa wifi (a tot l'edifici de l'Aulari Nord i l'Aulari Oest).
 • Xarxa wifi (Facultat de Ciències Socials). 
 • Aula informàtica de lliure acccés (N301 Aulari Nord).
 • Gravadors de veu i vídeo.
 • Ordinadors portàtils (Prèstec disponible a la Biblioteca de Ciències Socials). 
 • 4 Aules d’informàtica amb ordinadors fixes: 2A1 i 3A1 (Edifici Facultat) i N402 i N403 (Aulari Nord). 
 • Sala polivalent (capacitat 48 persones).
 • Bagul (22 ordinadors portàtils).