Logo UVGrau en SociologiaFacultat de Ciències Socials Logo del portal

Curs 2024-2025

Horaris Primer Curs

Grup Semestre Torn Idioma
A 1er i 2n Semestre Matí Valencià
F 1er i 2n Semestre Vesprada Castellà

Horaris Segon Curs

Grup Semestre Torn Idioma
A 1er i 2n Semestre Matí Valencià
F 1er i 2n Semestre Vesprada Castellà

Horaris Tercer Curs

Grup Semestre Torn Idioma
A 1er i 2n Semestre Matí Valencià
F 1er i 2n Semestre Vesprada Castellà

Horaris Quart Curs

Grup Semestre Torn Idioma
A 1er i 2n Semestre Matí Valencià
F 1er i 2n Semestre Vesprada Castellà
Optativitat Semestre Torn Idioma
34427- Anàlisi sociològica de la cultura i de les pràctiques culturals   1er Semestre Matí Valencià
34428 - Anàlisi sociològica de l'oci i de l'esport 1er Semestre Matí Castellà
34429 - Anàlisi sociològica del consum 1er Semestre Vesprada Valencià
34430 - Tècniques de mostratge i inferència estadística 1er Semestre Matí Castellà
34431 - Anàlisi i avaluació de polítiques públiques 1er Semestre Vesprada Castellà
34432 - Anàlisi sociològica de la comunicació de masses 1er Semestre Vesprada Valencià
34433 - Anàlisi sociològica dels processos i institucions educatius 1er Semestre Matí Valencià
34434 - Anàlisi sociològica de les relacions i els usos lingüístics 1er Semestre Matí Valencià
34435 - Sociologia urbana, de l'habitatge i de la planificació del territori 1er Semestre Vesprada Castellà