Logo UVGrau en SociologiaFacultat de Ciències Socials Logo del portal

Curs 2021-2022

Horaris Primer Curs

Grup Semestre Torn Idioma
A 1er i 2n Semestre Matí Valencià
F 1er i 2n Semestre Vesprada Castellà

Horaris Segon Curs

Grup Semestre Torn Idioma
A 1er i 2n Semestre Matí Valencià
F 1er i 2n Semestre Vesprada Castellà

Horaris Tercer Curs

Grup Semestre Torn Idioma
A 1er i 2n Semestre Matí Valencià
F 1er i 2n Semestre Vesprada Castellà

Horaris Quart Curs

Grup Menció Torn Idioma
A 1er i 2n Semestre Matí Valencià
F 1er i 2n Semestre Vesprada Castellà