Logo UVGrau en SociologiaFacultat de Ciències Socials Logo del portal

Nom Categoria Responsabilitat Contacte
Elena Mut Montalvá Degana Igualtat i polítiques inclusives.  96 3828495
Fac.Socials@uv.es
Mireia Llobera Vila Secretària Secretària del Centre. Presidenta del Comité de Qualitat del Centre. 96 3828495
Fac.Socials@uv.es
Anna Giulia Ingellis Vicedegana    Relacions Internacionals i Mobilitat. Presidenta de la CAT del Grau en Sociologia i de la CAT del  Doble Grau en Sociologia i Ciències Polítiques i de l'Administració.        96 3828495
Fac.Socials@uv.es
Jordi Giner Monfort Vicedegà  Organització Acadèmica. 96 3828495
Fac.Socials@uv.es
Francisco Ródenas Rigla Vicedegà Estudis de Grau i Postgrau. President de la CAT del Grau en Treball Social. 96 3828495
Fac.Socials@uv.es
Josep V. Pitxer Campos        Vicedegà  Participació, Cultura i Sostenibilitat. President de la CAT del Grau en Relacions Laborals i Recursos Humans. 96 3828495
Fac.Socials@uv.es