Logo UVGrau en SociologiaFacultat de Ciències Socials Logo del portal

La Junta de Centre és l'òrgan màxim de representació, decisió i control del Centre.

En  aquesta pàgina es podrá consultar públicament:

  • La convocatòria de la Junta
  • Les actes de cada Junta amb els seus acords

La documentació de cada Junta és d'accés restringit.  Només  podrán consultar-la els seus membres a l'enllaç  https://aulavirtual.uv.es/ comunitat virtual "Junta de Centre" . 

 

Veure convocatòria Junta 20-11-2023 Veure síntesi
Veure convocatòria Junta 17-10-2023 Veure síntesi
Veure convocatória Junta 17-07-2023 Veure síntesi
Veure convocatòria Junta 07-06-2023 Veure síntesi
Veure convocatòria Junta 27-04-2023 Veure síntesi
Veure convocatòria Junta 30-03-2023 Veure síntesi
Veure convocatòria Junta 22-12-2022 Veure síntesi
Veure convocatòria Junta 16-11-2022 Veure síntesi
Veure convocatòria Junta 10-10-2022 Veure síntesi
Veure convocatòria Junta 18-07-2022 Veure síntesi
Veure convocatòria Junta 22-05-2022 Veure síntesi
Veure convocatòria Junta 01-04-2022 Veure síntesi
Síntesis acumulades 2021  
Síntesis acumulades 2020  
Síntesis acumulades 2019