Logo UVGrau en SociologiaFacultat de Ciències Socials Logo del portal

La Junta de Centre és l'òrgan màxim de representació, decisió i control del Centre.

En  aquesta pàgina es podrá consultar públicament:

  • La convocatòria de la Junta
  • Les actes de cada Junta amb els seus acords

La documentació de cada Junta és d'accés restringit.  Només  podrán consultar-la els seus membres a l'enllaç  https://aulavirtual.uv.es/ comunitat virtual "Junta de Centre" . 

Veure convocatòria Junta 26-03-2021 Veure síntesi
Veure convocatòria Junta 01-03-2021 Veure síntesi
Síntesis acumulades 2019  
Síntesis acumulades 2020