Logo UVGrau en SociologiaFacultat de Ciències Socials Logo del portal

 

Serveis Economicoadministratius 

Els Serveis Economicoadministratius de la Facultat, són l'estructura burocràtica bàsica, necessària per a portar a terme la gestió econòmica i administrativa del Centre, que es realitza en col·laboració i coordinació amb els Serveis Centrals Economicoadministratius de la Universitat de València.
 
"Al capdavant dels Serveis Economicoadministratius de cada Centre hi ha un Administrador/a què, davall la dependència funcional del Degà , executa les decisions dels òrgans del Centre en matèries de la seua competència i té la responsabilitat del funcionament dels citats serveis" (art. 42 dels Estatuts de la Universitat de València) 
 
Aquests serveis, al seu torn, es subdivideixen en quatre estructures independents entre si: Deganat, Gestió d’Estudiants, Gestió Econòmica i Consergeria. Al front de cada u d'ells i davall la dependència orgànica i funcional de l'Administrador/a hi ha un/a responsable, que és l'encarregat/da directe/a del funcionament d'aquest.

 

Ubicació

Facultat de Ciències Socials
Universitat de València
Avinguda Tarongers, 4b
46021 València 

Horaris (per a l'atenció presencial, és necessari sol·licitar CITA PRÈVIA).

  • Horari de matins: de 10:00h a 14:00 hores
  • Horari de vesprades:  dilluns i dimecres de 16:00  a 18:00 hores.

AVÍS:

  • NO hi haurà atenció al públic del dia 14 al 19 de març. (Falles)
  • NO hi haurà atenció al públic del dia 14 al 25 d'abril. (Setmana Santa)
  • NO hi haurà atenció al públic el 24  de desembre i del dia 31 de desembre al 7 de gener de 2022.
  • La secretaria del centre romandrà tancada en horari de vesprada durant els mesos de juny, juliol i  setembre
  • La secretaria del centre romandrà tancada durant el mes d'agost.