Logo UVGrau en SociologiaFacultat de Ciències Socials Logo del portal

Nom Categoria Secció Contacte
Domingo Oltra, Rosario
rosario.domingo@uv.es
Administradora Cap dels Serveis econòmic-administratius fac.socials@uv.es
963828497
Deganat      
Santamans Checa, Trinidad
trinidad.santamans@uv.es
Secretària de Degà Deganat deganat.socials@uv.es
963828495

Sanchez Sanchez, Florentina

Floren@uv.es

Administrativa

Deganat
Recolçament administratiu al Deganat

deganat.socials@uv.es
963828500
Ext. interna 21734

Gestió Econòmica            

Guillem Calatayud, Noelia
Noelia.Guillem@uv.es

Tècnica Mitjana Comptabilitat ecosoc@uv.es
28518
Soler Pons, Fernando
ferso3@uv.es
Administrativo Comptabilitat
 
ecosoc@uv.es
28661
Gestió d'Estudiants      
Lozano Lozano, Jose P.
jplozano@uv.es
Tècnic Mitjà Relacions Internacionals
Personal 
orisoci@uv.es
963828499

Corencia Cruz, Paqui

corencia@uv.es

Cap d'Unitat  Unitat de Gestió I reconesoc@uv.es
28508
Moscardó Marín, Tina
vicenta.moscardo@uv.es
Cap d'Unitat OCA, Matricula i Preinscripció Grau  matriculasoc@uv.es
963828514
Menor Sánchez. Lourdes
lmenor@uv.es
Cap d'Unitat Unitat de Gestió II
 i Tesis Doctorals

socimast@uv.es

doctorat.socials@uv.es
961625736

Marín Jiménez, Javier
fjmarin@uv.es
Administratiu Pràctiques
Treball Fi de Grau/Màster
practasoc@uv.es
963828751

Gracia Compañ, Maite

maite.gracia@uv.es

Administrativa Matrícula, Actes, Anul·lacions, Registre

matriculasoc@uv.es

anulasoc@uv.es

actasoc@uv.es    

21728      

Amparo Garcia Gimenez
gargima2@uv.es
Administrativa Certificats i registre
certificasoc@uv.es
21741
Mongay Lázaro, Déborah
deborah.mongay@uv.es
Administrativa Taxes i Web rebutsoc@uv.es
21731
Domingo Rodrigo, Vicente
vicente.domingo@uv.es
Administratiu Reconeixements

reconesoc@uv.es

25320

Sales Tendero, Alberto

asales@uv.es

Administratiu Titols 

titolsoc@uv.es

21730

Sánchez Montes, Natalia
natalia.sanchez@uv.es

Auxiliar de Serveis Registre consersoc@uv.es
21739

José Luis Barbancho Murillo

barmujo@uv.es

Auxiliar de Serveis    
Consergeria      

Mora Romero, Carlos
morac@uv.es

Coordinador de Serveis   consersoc@uv.es
963828500
Ribes Llopis, Pilar
pilar.ribes@uv.es
Conserje   consersoc@uv.es
963828500
Lozano Ribes, Marta Informadora d'accés   963828500
Ruiz Rojas, América Informadora d'accés   963828500
Valdés Jiménez, Juan Carlos Informador d'accés   963828500