Logo UVGrau en SociologiaFacultat de Ciències Socials Logo del portal

Branca d'arquitectura i enginyeria

Màster Universitari en Ciència de Dades
Màster Universitari en Enginyeria Ambiental
Màster Universitari en Enginyeria Biomèdica
Màster Universitari en Enginyeria Electrònica
Màster Universitari en Enginyeria Química
Màster Universitari en Tecnologies Web, Computació en el Núvol i Aplicacions Mòbils
Master Universitari en Teledetecció

Branca d'arts i humanitats

Màster Universitari en Arqueologia
Màster Universitari en Estudis Anglesos Avançats
Màster Universitari en Estudis Hispànics Avançats: Aplicacions i Investigació
Màster Universitari en Ètica i Democràcia
Màster Universitari en Gestió Cultural
Màster Universitari en Història Contemporània
Màster Universitari en Història de l'Art i Cultura Visual
Màster Universitari en Història de la Ciència i Comunicació Científica
Màster Universitari en Història de la Formació del Món Occidental
Màster Universitari en Història i Identitats en el Mediterrani Occidental (segles XV-XIX)
Màster Universitari en Investigació en Llengües i Literatures
Màster Universitari en Patrimoni Cultural: Identificació, Anàlisi i Gestió
Màster Universitari en Pensament Filosòfic Contemporani
Màster Universitari en Traducció Creativa i Humanística

Branca de ciències

Màster Universitari en Aqüicultura
Màster Universitari en Biodiversitat: Conservació i Evolució
Màster Universitari en Bioestadística
Màster Universitari en Contaminació, Toxicologia i Sanitat Ambientals
Màster Universitari en Física Avançada
Màster Universitari en Investigació en Biologia Molecular, Cel.lular i Genètica
Màster Universitari en Investigació i Desenvolupament en Biotecnologia i Biomedicina
Màster Universitari en Investigació Matemàtica
Màster Universitari en Nanociència i Nanotecnologia Molecular
Màster Universitari en Optometria Avançada i Ciències de la Visió
Màster Universitari en Paleontologia Aplicada
Màster Universitari en Protecció Radiològica Ambiental
Màster Universitari en Química i Bioquímica Sanitàries
Màster Universitari en Química
Màster Universitari en Química Orgànica
Màster Universitari en Química Teòrica i Modelització Computacional (Erasmus Mundus)
Màster Universitari en Tècniques Experimentals en Química
Màster Universitari en Tecnologies Quàntiques
Màster Universitari en Virologia

Branca de ciències de la salut

Màster Universitari en Aproximacions Moleculars en Ciències de la Salut
Màster Universitari en Bioinformàtica
Màster Universitari en Biotecnologia de la Reproducció Humana Assistida
Màster Universitari en Ciències Odontològiques
Màster Universitari en Especialització en Intervenció Logopèdica
Màster Universitari en Física Mèdica
Màster Universitari en Fisiologia
Màster Universitari en Infermeria Oncològica
Màster Universitari en Investigació, Tractament i Patologies associades en Drogodependències
Màster Universitari en Investigació Biomèdica
Màster Universitari en Investigació i Ús Racional del Medicament
Màster Universitari en Malalties Parasitàries Tropicals
Màster Universitari en Neurocièncias Bàsiques i Aplicades
Màster Universitari en Nutrició Personalitzada i Comunitària
Màster Universitari en Psicogerontologia
Màster Universitari en Psicologia General Sanitària
Màster Universitari en Qualitat i Seguretat Alimentària
Màster Universitari en Recuperació Funcional en Fisioteràpia
Màster Universitari en Salut Pública i Gestió Sanitaria

Branca de ciències socials i jurídiques

International Joint Master of Research in Work and Organizational Psychology
Màster Universitari en Acció Social i Educativa
Màster Universitari en Advocacia i Procura
Màster Universitari en Advocacia
Màster Universitari en Atenció Sociosanitària a la Dependència
Màster Universitari en Banca i Finances Quantitatives
Màster Universitari en Benestar Social: Intervenció Familiar
Màster Universitari en Ciències Actuarials i Financeres
Màster Universitari en Comptabilitat, Auditoria i Control de Gestió
Màster Universitari en Continguts i Formats Audiovisuals
Màster Universitari en Cooperació al Desenvolupament
Màster Universitari en Creació i Gestió d'Empreses Innovadores
Màster Universitari en Criminologia i Seguretat
Màster Universitari en Direcció d'Empreses (MBA)
Màster Universitari en Direcció i Gestió de l'Activitat Física i l'Esport
Màster Universitari en Direcció i Gestió de Recursos Humans
Màster Universitari en Direcció i Planificació del Turisme
Màster Universitari en Dret, Empresa i Justícia
Màster Universitari en Dret Constitucional
Màster Universitari en Dret de l'Empresa. Assesoria Mercantil, Laboral i Fiscal
Màster Universitari en Dret i Violència de Gènere
Màster Universitari en Drets Humans, Democràcia i Justícia Internacional
Màster Universitari en Drets Humans, Pau i Desenvolupament Sostenible
Màster Universitari en Economia
Màster Universitari en Economia Social (Cooperatives i Entitats no Lucratives)
Màster Universitari en Educació Especial
Màster Universitari en Estratègia d'Empresa
Màster Universitari en Estudis Internacionals i Europeus
Màster Universitari en Finances Corporatives
Màster Universitari en Garanties Penals i Delictes Socioeconòmics
Màster Universitari en Gènere i Polítiques d'Igualtat
Màster Universitari en Gestió de la Qualitat
Màster Universitari en Gestió de Negocis Internacionals (iMBA)
Máster Universitari en Internacionalització Econòmica: Gestió del Comerç Internacional
Màster Universitari en Intervenció Psicològica en Àmbits Socials
Màster Universitari en Investigació en Didàctiques Específiques
Màster Universitari en Investigació i Intervenció en Ciències de l'Activitat Física i l'Esport
Màster Universitari en Màrqueting i Investigació de Mercats
Màster Universitari en Mediació, Arbitratge i Gestió de Conflictes en Dret Privat
Màster Universitari en Migracions/ Master's Degree in Migration Studies
Màster Universitari en Nous Periodismes, Comunicació Política i Societat del Coneixement
Màster Universitari en Planificació i Gestió de Processos Empresarials
Màster Universitari en Política, Gestió i Direcció d'Organitzacions Educatives
Màster Universitari en Política Econòmica i Economia Pública
Màster Universitari en Prevenció de Riscos Laborals
Màster Universitari en Professor/a d'Educació Secundària
Màster Universitari en Psicologia del Treball, de les Organitzacions i dels Recursos Humans (Erasmus Mundus)
Màster Universitari en Psicopedagogia
Màster Universitari en Societat Digital
Màster Universitari en Tècniques per a la Gestió del Medi Ambient i del Territori
Màster Universitari en Treball Social en l'Àmbit Sanitari
Programa Doble Màster Advocacia-Dret de l'Empresa Assessoria Mercantil, Laboral i Fiscal
Programa Doble Màster Advocacia i Procura - Dret de l'Empresa Assessoria Mercantil, Laboral i Fiscal

Dobles titulacions internacionals

Titulacions interuniversitàries

Erasmus Mundus