University of Valencia logo Logo del portal

  • Universitat de València

L'electroforesi de DNA o RNA en xips es realitza amb l'equip Bioanalyzer 2100 (Agilent). És un mètode ràpid i fiable per a determinar la qualitat, integritat i concentració d'aquest tipus de mostres. Els xips contenen una sèrie de microcanals fluidics interconnectats que s'emplenen amb una matriu fluorescent. El DNA o RNA se separa mitjançant electroforesi en funció de la seua grandària i es visualitza per l'emissió de fluorescència. Les dades es mostren com un electroferograma de fluorescència i també com una imatge similar a un gel.

Tipus de xip disponibles al servei
Tipus de xip Rangde separació (nt) Concentració DNA/RNA total requerida Capacitat del xip (mostres) Paràmetres obtinguts
HS DNA 50-7000 5-500 pg/μl 11 Concentració
Nano RNA - 50-500 pg/μl 12 RIN/Concentració
Pico RNA - 0.5-5 pg/μl 11 RIN/Concentració
Small RNA <150 10-100 pg/μl (1) 11 %miRNA

(1)Per a les preparacions d'RNA enriquides en smallRNA, el límit superior de concentració a analitzar serà de 20 ng/μl. El rang quantitatiu de l'assaig està entre 50-2000pg/μl de miRNA. Per a mostres molt enriquides es recomana analitzar diferents dilucions per a assegurar que la mesura està dins del rang quantitatiu de l'assaig.

Requisits de les mostres

  • Només es necessita 1 μl per a l'anàlisi, encara que és necessari enviar almenys 4 μl. Si no es coneix la concentració de la mostra es determinarà mitjançant la mesura de l'absorbància en Nanodrop. En aquest cas es requereixen almenys 5 μl de mostra.
  • Si no hi ha suficient quantitat de DNA o RNA mesurada per Nanodrop no es procedirà a l'estudi de la seua qualitat.
  • Envieu la mostres en tubs de 0.5 ml, NO en tubs de PCR.
  • Les mostres s'enviaran preferentment en aigua lliure de nucleases. Si les mostres no estan en aigua, indiqueu el tampó utilitzat per a l'elució o resuspensió. Una alta concentració de sals pot inhibir la mobilitat electroforètica de la mostra en els microcanals.

Lliurament de resultats

  • Els resultats s'entregaran generalment en un màxim de 5 dies laborables des de la recepció de la mostra.
  • Els resultats s'entregaran com un fitxer PDF que inclourà el electroferograma, una imatge tipus gel i una taula indicant els pics identificats, la seua grandària i concentració. També, si escau, s'indicarà el RIN o el % miRNA.
  • Després de l'enviament dels resultats les mostres sobrants es guardaran un màxim de 15 dies i després s'eliminaran. Si es recuperaran, per favor indiqueu-ho al personal del laboratori quan les envieu.
 
This website uses proprietary and third-party cookies for technical purposes, traffic analysis and to facilitate insertion of content in social networks on user request. If you continue to browse, we consider that you are accepting its use. For more information please consult ourcookies policy