Logo de la Universitat de València Logo Centre de Formació i Qualitat Logo del portal

UVApS (acrònim de: Universitats Valencianes per l’ApS) és una xarxa creada per iniciativa de la Universitat de València a partir del projecte d’institucionalització d’ApS escomés des de la Universitat de València. El seu objectiu principal és el d’estimular, visibilizar i prioritzar la investigació empresa des de les diferents assignatures i projectes existents entorn de l’ApS (Aprenentatge Servei) . Com el seu nom indica, és una xarxaperquè està formada per membres de diferents institucions d’educació superior de la Comunitat Valenciana amb les quals es pretén donar a conéixer este tipus de metodologia d’aprenentatge, difondre pràctiques i establir llaços entre totes elles.

Claus d’UVApS:

– Pretén generar una xarxa d’intercanvi de bones pràctiques en ApS des de totes les branques de coneixement de la UV.

– Establir ferramentes que concedisquen visibilitat a la investigació generada entorn d’ApS: tesis doctorals, capítols de llibre, projectes d’innovació, treballs fi de grau, treball fi de màster, etc.

– Organitzar unes jornades d’ApS amb l’objectiu de, a més de mostrar els projectes generats des del professorat promotor d’ApS en la seua docència, invitar persones de referència nacional i internacional a fi de visibilizar la línia d’investigació en la matèria que ens ocupa en esta universitat.

– Utilitzar esta web d’ApS UV com a mitjà de promoció de les iniciatives d’UVApS.

– Quantes activitats es desitge organitzar en el si d’esta xarxa.

COMISSIONS 2017/18

DIFUSIÓ

Funció: gestió de la web relativa a UVApS (en contacte continu amb la web que l’alberga, cApSa) i els procediments per a donar a conéixer i difondre la informació generada en la xarxa.

ADHERÈNCIA I RELACIONS AMB ALTRES ENTITATS

Funció: gestionar la incorporació de nous integrants, bé a nivell intern (professorat de les universitats integrants) com també treballar darrere de la inclusió d’altres universitats i adherència, o no, a altres xarxes existents, alhora que visibilizar davant d’estes últimes el treball escomés des d’UVApS.

LABORATORI D’EXPERIÈNCIES: CAPSACIDADES

Funció: recopilar i sistematitzar més experiències docents a través de vídeos de l’alumnat, de propostes pedagògiques que es van actualitzant anualment… Que alimenten, acompanyen i enfortisquen la presència de les que ja hi ha penjades en la web de cApSa.

ORGANITZACIÓ DE JORNADES, SEMINARIS, TALLERS

Funció: gestionar l’organització de jornades (de caràcter intern i extern) per a continuar compartint experiències.

PRODUCCIÓ CIENTÍFICA

Funció: analitzar possibilitats d’investigació i explotació de dades que es generen des d’UVApS i que s’ajusten als interessos de els/les integrants de la xarxa.

CERCA D’ORGANITZACIONS Y/O SOCIS

Funció: generar una base de dades amb les organitzacions que ja s’estan treballant des dels graus i en les aules universitàries, sumada a la cerca de socis que tinguen idees d’emprendre accions solidàries (responsabilitat social corporativa) davall esta fórmula per a establir ponts entre, per exemple, empreses i organitzacions.

COMPILACIÓ I SELECCIÓ DE BIBLIOGRAFIA I WEBGRAFÍA

Funció: generar una base de dades de pàgines web i bibliografia bàsica que faça accessibles a cada membre de la xarxa les principals obres i webs relatives a l’ApS.